Statistisk sentralbyrå

3   Antall overnattinger i forbindelse med juletur, etter hovedreisemål, hovedformål med turen, varighet og overnattingstype
  I alt Hovedreisemål
  Norge Utlandet
I alt 3 964 833 2 448 141 1 516 692
       
Hovedformål med turen      
Ferie inkl privat 3 650 868 2 262 240 1 388 628
herav ferie 2 771 297 1 502 975 1 268 322
herav privat  879 571  759 265  120 306
Yrke  313 965  185 901  128 064
       
Turens varighet      
1-3 overnattinger  967 983  763 730  204 252
4 overnattinger eller mer 2 996 850 1 684 411 1 312 440
       
Overnattingstype      
Kommersielle overnattingssteder 1 253 924  592 103  661 821
Privat overnatting 2 710 909 1 856 038  854 871

Standardtegn i tabeller