Statistisk sentralbyrå

2   Antall juleturer, etter hovedreisemål, hovedformål med turen, varighet og overnattingstype
  I alt Hovedreisemål
  Norge Utlandet
I alt  832 901  620 403  212 499
       
Hovedformål med turen      
Ferie inkl privat  713 068  527 981  185 087
herav ferie  400 830  259 575  141 255
herav privat  312 238  268 406 43 832
Yrke  119 833 92 422 27 411
       
Turens varighet      
1-3 overnattinger  492 693  394 252 98 440
4 overnattinger eller mer  340 209  226 150  114 058
       
Overnattingstype      
Kommersielle overnattingssteder  352 802  220 288  132 515
Privat overnatting  480 099  400 115 79 984

Standardtegn i tabeller