Statistisk sentralbyrå

1   Antall personer på juletur, etter hovedreisemål, den reisendes kjønn, alder og bostedslandsdel
  I alt Hovedreisemål
  Innenlandstur Utenlandstur Både innenlands-
og utenlandstur
I alt  714 408  510 858  178 248 25 302
         
Kjønn        
Menn  354 168  251 199 89 523 13 446
Kvinner  360 240  259 659 88 725 11 856
         
Alder        
16-24 år 99 351 84 054 14 090 1 206
25-44 år  313 694  228 360 78 143 7 192
45-64 år  246 446  162 772 67 799 15 875
65-79 år 54 918 35 671 18 217 1 030
         
Bostedslandsdel        
Oslo og Akershus  190 817  133 708 49 419 7 689
Hedmark og Oppland 60 955 34 390 26 565 -
Østlandet ellers  113 755 67 013 45 279 1 464
Agder og Rogaland  106 906 69 134 29 792 7 980
Vestlandet  102 343 87 095 11 175 4 073
Trøndelag 81 590 70 447 8 465 2 677
Nord-Norge 58 043 49 071 7 553 1 418

Standardtegn i tabeller