Statistisk sentralbyrå

3   Antall reiser etter varighet, overnattingstype og reisemål
  I alt Reisemål
  Norge Utlandet
I alt  457 967  361 321 96 645
       
Varighet      
Korte  112 102 89 759 22 343
Lange  345 864  271 562 74 302
       
Overnattingstype      
Hoteller etc 77 329 14 712 62 616
Andre overnattingbedrifter  163 505  156 615 6 890
Herav Camping 26 259 22 041 4 218
Herav Hyttegrend  137 246  134 574 2 671
Spesialisert overnatting 10 527 3 715 6 811
Privat overnatting  206 607  186 279 20 328
Herav egen feriebolig, inkl. feriebolig leid på åremål og timeshare-bolig 58 524 55 444 3 080
Herav Hjemme hos slektninger/venner eller i deres ferieboliger - vederlagsfritt  132 182  118 936 13 246

Standardtegn i tabeller