Statistisk sentralbyrå

2   Reiser etter formål, varighet og overnattingstype og reisemål
  I alt Reisemål
  Norge Utlandet
I alt  722 166  587 288  134 878
       
Hovedformålet med reisen      
Ferie  457 967  361 321 96 645
Annet privat formål  264 200  225 967 38 233
       
Varighet      
Korte turer  249 096  209 701 39 395
Lange turer  473 070  377 586 95 483
       
Overnattingstype      
Hoteller etc  115 043 40 628 74 415
Andre overnattingbedrifter  231 986  222 366 9 620
Spesialisert overnatting 15 883 6 291 9 592
Privat overnatting  359 254  318 003 41 252

Standardtegn i tabeller