Statistisk sentralbyrå

1   Antall personer på ferietur i påsken
  I alt Reisemål
  Norge Utlandet
I alt  446 966  350 320 96 645
       
Kjønn      
Mann  216 789  168 438 48 351
Kvinne  230 176  181 882 48 294
       
Alder      
16-24 år 66 652 54 441 12 212
25-44 år  197 039  155 662 41 377
45-66 år  154 636  119 155 35 481
67-79 år 28 638 21 062 7 576
       
Bostedsregion      
Akershus og Oslo  138 123  105 623 32 500
Hedmark og Oppland 24 880 22 002 2 878
Østlandet ellers 69 881 49 479 20 401
Agder og Rogaland 51 281 41 237 10 044
Vestlandet 88 339 69 649 18 690
Trøndelag 40 712 39 610 1 102
Nord-Norge 33 750 22 720 11 030

Standardtegn i tabeller