Statistisk sentralbyrå

4   Ekteskap etter mannens landbakgrunn og mannen bosatt i Norge (største 30 grupper). 1. januar 2002
Mannens landbakgrunn I alt Kvinnens landbakgrunn
Norsk Prosent med norsk Samme Prosent med samme Med annen utenlandsk Prosent med
annen utenlandsk
Uoppgitt land-bakgrunn Prosent med uoppgitt
Norge  781 958      748 868 96      748 868 96 31 604 4 1 486 0
Pakistan 5 669  187 3 4 959 87  164 3  359 6
Irak 4 515  114 3 1 625 36  175 4 2 601 58
Danmark 4 452 3 409 77  718 16  217 5  108 2
Sverige 3 585 2 702 75  542 15  239 7  102 3
Storbritannia 3 433 2 558 75  409 12  240 7  226 7
Tyrkia 3 113  621 20 2 241 72 83 3  168 5
Jugoslavia 3 022  389 13 2 195 73  317 10  121 4
Bosnia-Hercegovina 2 955 65 2 2 689 91  111 4 90 3
Vietnam 2 955 54 2 2 739 93 33 1  129 4
Sri Lanka 2 694  100 4 2 411 89 65 2  118 4
Iran 2 437  281 12 1 775 73  233 10  148 6
Tyskland 2 241 1 512 67  461 21  181 8 87 4
Somalia 1 875 18 1  746 40 30 2 1 081 58
USA 1 867 1 484 79  219 12  135 7 29 2
India 1 639  206 13 1 226 75  138 8 69 4
Marokko 1 498  397 27  904 60 77 5  120 8
Chile 1 196  265 22  772 65 58 5  101 8
Nederland 1 058  657 62  300 28 80 8 21 2
Polen 1 014  269 27  581 57 58 6  106 10
Finland  919  472 51  321 35 59 6 67 7
Kina  908 82 9  640 70 75 8  111 12
Filippinene  629 76 12  505 80 10 2 38 6
Island  621  227 37  327 53 45 7 22 4
Etiopia  584 39 7  265 45  134 23  146 25
Frankrike  533  358 67 82 15 68 13 25 5
Kroatia  498 77 15  311 62 94 19 16 3
Afghanistan  497 4 1  260 52 27 5  206 41
Ungarn  488  289 59  145 30 40 8 14 3
Italia  410  314 77 37 9 39 10 20 5
Russland  376 50 13  225 60 30 8 71 19
Spania  358  288 80 22 6 25 7 23 6

Standardtegn i tabeller