Statistisk sentralbyrå

3   Ekteskap etter kvinnens landbakgrunn og kvinnen bosatt i Norge (største 30 grupper). 1. januar 2002
Kvinnens landbakgrunn I alt Mannens landbakgrunn
Norsk Prosent med norsk Samme landbakgrunn Prosent med samme Med annen utenlandsk Prosent med annen utenlandsk Uoppgitt Prosent med uoppgitt
Norge  772 590       749 314 97  749 314 97 21 568 3 1 708 0
Pakistan 5 158 35 1 4 826 94  134 3  163 3
Danmark 4 982 4 047 81  700 14  220 4 15 0
Sverige 4 672 3 897 83  524 11  211 5 40 1
Vietnam 3 046  176 6 2 749 90 43 1 78 3
Filippinene 3 043 2 359 78  511 17  118 4 55 2
Bosnia-Hercegovina 3 034 63 2 2 714 89  158 5 99 3
Jugoslavia 2 744  183 7 2 205 80  251 9  105 4
Sri Lanka 2 573 82 3 2 402 93 12 0 77 3
Tyskland 2 537 1 876 74  463 18  155 6 43 2
Tyrkia 2 494  104 4 2 227 89 69 3 94 4
Storbritannia 2 485 1 908 77  378 15  176 7 23 1
Thailand 2 391 2 232 93 27 1 98 4 34 1
Polen 2 241 1 490 66  569 25  141 6 41 2
USA 2 175 1 836 84  218 10 96 4 25 1
Iran 2 053  110 5 1 783 87 62 3 98 5
Russland 1 902 1 500 79  225 12  125 7 52 3
Irak 1 855 9 0 1 648 89 65 4  133 7
Finland 1 673 1 170 70  325 19  109 7 69 4
India 1 564  148 9 1 229 79  145 9 42 3
Somalia 1 537 15 1  724 47 52 3  746 49
Kina 1 115  273 24  644 58  119 11 79 7
Marokko 1 102 99 9  887 80 81 7 35 3
Chile 1 074  241 22  740 69 54 5 39 4
Nederland  960  579 60  298 31 76 8 7 1
Island  681  315 46  325 48 35 5 6 1
Frankrike  489  348 71 79 16 50 10 12 2
Kroatia  445 44 10  309 69 80 18 12 3
Etiopia  429 34 8  265 62 57 13 73 17
Romania  421  296 70 83 20 35 8 7 2
Ungarn  408  228 56  144 35 31 8 5 1

Standardtegn i tabeller