Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Samlemål for boforhold i Oslo og Akershus for ulike grupper. 2001. Prosent
  Enslige forsørgere Ikke-vestlige
innvandrere
Fattige Sosialhjelps-
mottakere
Funksjons-
hemmede
Hele befolkningen
Samlemål            
Dårlig boligstandard 11 51 32 44 18 14
God boligstandard 12 3 14 5 16 22
Utrygge leieforhold 9 19 25 19 2 5
Selveier 40 30 29 14 44 59
Dårlig utemiljø 30 49 48 41 50 40
Godt utemiljø 35 22 15 32 11 26
Høy boutgiftsbelastning 53 31 64 47 17 26
Lav boutgiftsbelastning 12 33 28 24 40 42
             
Svært dårlige boforhold 9 25 23 26 8 7
Dårlige boforhold 16 21 22 26 28 15
Gode boforhold 34 14 13 19 31 19
Svært gode boforhold 17 1 8 7 25 23
Antall personer som svarte 56 85  110 46 42 1 872

Standardtegn i tabeller