Statistisk sentralbyrå

2 Støyplage etter kilde. Fylke. 1999, 2006 og 2007. SPI
  Veitrafikk1 Jernbanetrafikk Luftfart Industri2 Annen næringsvirksomhet2
  1999 2006 2007 1999 2006 2007 1999 2006 2007 1999 2006 2007 1999 2006 2007
Hele landet  414 100  454 200  476 700 31 800 21 000 21 900 28 900 23 200 25 100 25 800 25 200 27 100 15 300 15 500 15 100
                               
Østfold 25 000 28 200 29 500 1 900 1 100 1 000 5 100  700  700 1 200 1 200 1 300  700  700  700
Akershus 40 900 47 300 49 800 7 800 5 900 5 500 2 600 1 600 1 800 1 200 1 200 1 300  800  800  800
Oslo 68 100 74 900 79 000 5 600 3 100 3 200 .. .. .. 4 800 5 000 5 200 1 600 1 600 1 600
Hedmark 15 100 16 200 17 000 1 800 1 300 1 200 0 0 0  600  700  700  600  600  600
Oppland 15 500 16 200 16 800 1 600 1 100 1 100 0 0 0  600  600  700  500  500  500
Buskerud 24 000 26 100 26 800 2 900 1 800 1 900 .. .. .. 1 300 1 200 1 300  700  800  800
Vestfold 24 700 26 500 27 300 1 600 1 200 1 200  900  100  300 1 700 1 600 1 800 1 000 1 000 1 000
Telemark 11 600 12 900 13 100 1 000  600  600 .. .. .. 1 200 1 200 1 300  600  600  600
Aust-Agder 9 500 9 800 10 100  100  100  100 .. .. ..  600  600  600  200  200  200
Vest-Agder 14 200 15 300 15 700 1 000  600  500  600  400  400 1 100 1 100 1 200  200  200  200
Rogaland 36 900 42 800 46 700 1 800 1 500 1 600 6 200 2 800 2 900 2 700 2 700 3 000 3 900 3 900 3 800
Hordaland 50 800 56 100 58 700  500  400  500 2 800 3 700 4 300 2 800 2 700 2 900 1 500 1 500 1 500
Sogn og Fjordane 6 300 6 600 6 800 0 0 0 0 0 0  500  500  500  400  400  400
Møre og Romsdal 17 800 18 600 19 500  100 0 0  300  400  600 2 200 2 000 2 300  800  800  800
Sør-Trøndelag 21 800 24 400 27 100 2 100 1 400 1 500 1 100 1 000 1 000  600  600  700  500  500  500
Nord-Trøndelag 8 400 9 000 9 300 1 100  600 1 000 1 400  500  500  300  300  300  400  400  400
Nordland 12 100 12 400 12 600 1 000  400 1 000 5 100 7 700 8 000 1 100 1 000 1 200  400  400  400
Troms 7 200 6 800 6 900 0 0 0 1 500 3 500 3 700  700  600  700  400  400  400
Finnmark 4 100 4 100 4 300 0 0 0 1 300  800 1 000  400  400  400  200  200  200
1  Beregnes fra 55 dB(A). Veitrafikk 2006 refererer til 2005.
2  Beregnes med nedre grense 48,0 dB(A).

Standardtegn i tabeller