Statistisk sentralbyrå

1 Antall personer eksponert for ulike støynivåer for den eneklte kilde1. Hele landet. 2007. Antall personer
  Støyintervall Veitrafikk2 Jernbane Luftfart Indiustri3 Annen næring3
1999 I alt over 55 1 271 200 88 600 35 100 21 500 16 800
2006 I alt over 55 1 383 500 56 900 26 100 20 500 17 200
2007 I alt over 55 1 445 700 60 000 28 100 22 000 16 600
  70,0 - 41 000  500  400 0 0
  65,0 - 69,9  181 100 2 900 2 200  500 1 000
  60,0 - 64,9  402 400 17 500 8 000 3 000 3 000
  55,0 - 59,9  821 200 39 100 17 500 18 500 12 500
  50,0 - 54,9 .. 62 500 49 500 60 500 33 400
  45,0 - 49,9 .. .. .. 48 200 20 800
1  Det kan ikke uten videre summeres mellom kildene.
2  Beregnes fra 55 dB(A). Veitrafikk refererer til 2005.
3  Beregnes med nedre grense 48,0 dB(A).

Standardtegn i tabeller