Statistisk sentralbyrå

2   Andel av veden som brennes i rentbrennende ovner av totalen som fyres i ovn. 1000 tonn. 2005
  Total vedmengde som fyres i ovn Andel ved i ny ovn av total ved mengde i ovn Andel ved i gammel ovn av total ved mengde i ovn
I alt 1 331,4    
Østfold 87,0 35 65
Akershus 86,8 37 63
Oslo 31,3 31 69
Hedmark 89,9 28 72
Oppland  112,3 32 68
Buskerud 68,6 35 65
Vestfold 62,6 26 74
Telemark 64,1 35 65
Aust-Agder 37,3 38 62
Vest-Agder 55,7 34 66
Rogaland 89,9 40 60
Hordaland 97,8 43 57
Sogn og Fjordane 49,8 38 62
Møre og Romsdal 74,6 36 64
Sør-Trøndelag 95,4 35 65
Nord-Trøndelag 77,3 35 65
Nordland 78,7 37 63
Troms Romsa 44,3 35 65
Finnmark Finnmárku 28,0 30 70

Standardtegn i tabeller