Statistisk sentralbyrå

2   Antall boliger, etter energikilde som brukes til å varme opp boligen
  Elektrisk strøm Fast brensel Flytende
brensel
Gass Solenergi Andre
energikilder
I alt 1 821 640 1 168 271  406 871 9 862 3 987 24 811
Østfold  102 350 63 558 31 654  456  163  701
Akershus  182 754  105 686 49 668  985  325 2 224
Oslo  222 070 69 415 64 984 1 268  495 9 028
Hedmark 73 225 60 823 24 289  291  100  629
Oppland 73 863 61 530 17 626  266  164  540
Buskerud 95 780 67 274 31 052  689  195 1 008
Vestfold 89 597 56 351 24 297  432  129  603
Telemark 68 790 52 272 13 172  226  114  450
Aust-Agder 40 343 31 679 7 406  161  111  243
Vest-Agder 61 803 43 845 12 227  195  153  442
Rogaland  149 654 94 376 18 454  636  527 1 026
Hordaland  175 402  108 715 33 756 1 822  459 1 927
Sogn og Fjordane 40 915 33 713 5 543  198  103  386
Møre og Romsdal 96 824 72 519 15 578  539  264  842
Sør-Trøndelag  108 632 72 640 15 211  629  258 3 293
Nord-Trøndelag 48 777 41 862 6 470  201  130  305
Nordland 98 083 71 198 18 445  412  156  590
Troms 62 866 40 607 9 123  266 84  377
Finnmark Finnmárku 29 912 20 208 7 916  190 57  197
Kilde: Folke- og boligtellingen, spørsmål 23.

Standardtegn i tabeller