Statistisk sentralbyrå

1   Antall ovner og peiser i norske boliger. 2001
  I alt Har ikke peis/ovn Lukket peis/ovn Åpen peis Både lukket peis/
ovn og åpen peis
I alt 1 961 548  701 842  964 834  150 092  144 780
Østfold  111 147 42 045 52 300 8 370 8 432
Akershus  195 008 71 284 76 403 26 535 20 786
Oslo  266 856  170 441 50 821 33 532 12 062
Hedmark 82 710 20 829 49 959 4 142 7 780
Oppland 79 437 17 244 49 717 3 976 8 500
Buskerud  104 325 32 586 53 689 7 990 10 060
Vestfold 94 339 32 228 44 482 8 368 9 261
Telemark 72 796 18 044 42 043 4 436 8 273
Aust- Agder 42 633 9 911 25 682 2 441 4 599
Vest-Agder 65 059 18 693 36 612 4 235 5 519
Rogaland  153 026 51 542 81 077 10 524 9 883
Hordaland  183 971 68 067 90 839 13 448 11 617
Sogn og Fjordane 42 867 9 000 29 535 1 691 2 641
Møre og Romsdal 99 671 25 062 61 914 5 422 7 273
Sør-Trøndelag  115 766 40 062 62 476 5 770 7 458
Nord-Trøndelag 52 550 11 061 36 337 1 408 3 744
Nordland  102 229 30 070 64 684 3 763 3 712
Troms 65 259 22 907 37 052 2 966 2 334
Finnmark Finnmárku 31 899 10 766 19 212 1 075  846
Kilde: Folke- og boligtellingen 2001, spørsmål 21.

Standardtegn i tabeller