Statistisk sentralbyrå

Månedsnitt på olje- og gasspriser i 2008. Kroner og USD
  Månedsnitt på oljepriser Månedsnitt på gasspriser
  Kroner per fat USD-kurs Dollar per fat Kroner per fat USD-kurs Dollar per fat
01.01.2008  508,5 5,4 94,2 1,9 5,4 0,3
01.02.2008  528,4 5,4 97,9 1,8 5,4 0,3
01.03.2008  544,1 5,1  106,7 1,9 5,1 0,4
01.04.2008  571,2 5,1  112,0 2,0 5,1 0,4
01.05.2008  637,9 5,1  125,1 2,0 5,1 0,4
01.06.2008  698,2 5,1  136,9 2,0 5,1 0,4
01.07.2008  704,0 5,1  138,0 2,1 5,1 0,4
01.08.2008  618,8 5,3  116,7 2,1 5,3 0,4
01.09.2008  570,5 5,7  100,1 2,1 5,7 0,4
01.10.2008  483,0 6,5 74,3 2,1 6,5 0,3
01.11.2008  380,2 6,9 55,1 2,1 6,9 0,3
01.12.2008  291,5 7,0 41,6 2,1 7,0 0,3

Standardtegn i tabeller