Statistisk sentralbyrå

Norges banks valutakurser i 2008. Månedsgjennomsnitt
  Europeiske Union.
Euro
Storbritannia.
Pund
Sverige.
Kroner
USA.
Dollar
  Kroner
per 1 EUR
Kroner
per 1 GBP
Kroner
per 100 SEK
Kroner
per 1 USD
01.12.2008 9,4 10,4 87,6 7,0
01.11.2008 8,8 10,6 87,0 6,9
01.10.2008 8,6 10,9 87,2 6,5
01.09.2008 8,2 10,2 85,3 5,7
01.08.2008 8,0 10,1 84,8 5,3
01.07.2008 8,0 10,1 85,1 5,1
01.06.2008 8,0 10,1 85,3 5,1
01.05.2008 7,9 9,9 84,5 5,1
01.04.2008 8,0 10,0 85,0 5,1
01.03.2008 8,0 10,3 84,7 5,1
01.02.2008 7,9 10,6 84,9 5,4
01.01.2008 8,0 10,6 84,4 5,4
Gjennomsnitt 2008 8,2 10,3 85,5 5,6

Standardtegn i tabeller