Statistisk sentralbyrå

8 Jordbruksbedrifter og omsetning, etter viktigste næring (SN07). 2010
  Jordbruksbedrifter etter næring (SN07) Omsetning etter næring (SN07). Millioner kroner
  I alt Jordbruk Skogbruk Annet I alt Jordbruk Skogbruk Øvrige
Hele landet 46 624 40 005 2 289 4 330 39 488 33 402 1 322 4 764
                 
Fylke                
Østfold 2 488 2 027  146  315 2 822 2 264  108  449
Akershus/Oslo 2 433 1 953  170  310 2 402 1 778  145  478
Hedmark 3 749 3 121  327  301 3 785 3 128  255  403
Oppland 5 153 4 348  331  474 3 875 3 240  190  445
Buskerud 2 401 1 812  283  306 2 302 1 778  173  352
Vestfold 1 632 1 379  105  148 2 035 1 781 69  184
Telemark 1 618 1 219  222  177  892  669 75  149
Aust-Agder  728  530  117 81  617  494 39 83
Vest-Agder 1 189  978 82  129  748  595 38  115
Rogaland 4 753 4 314 22  417 6 303 5 633 14  656
Hordaland 3 315 2 956 49  310 1 606 1 341 21  244
Sogn og Fjordane 3 308 2 975 32  301 1 567 1 325 11  231
Møre og Romsdal 3 043 2 735 47  261 1 968 1 740 13  215
Sør-Trøndelag 3 204 2 813  134  257 2 383 2 049 63  271
Nord-Trøndelag 3 557 3 174  169  214 3 515 3 178 87  250
Nordland 2 533 2 294 42  197 1 725 1 578 13  134
Troms Romsa 1 151 1 048 10 93  707  614 8 85
Finnmark Finnmárku  369  329 1 39  236  217 0 19
                 
Driftsform                
Korn og oljevekster 7 781 6 186  799  796 4 128 2 787  445  897
Øvrige jordbruksvekster 5 283 4 283  395  605 2 828 2 140  158  529
Hagebruksvekster 1 658 1 485 38  135 4 791 4 545 43  204
Storfe melkeproduksjon 8 574 8 110  113  351 8 981 8 443  116  423
Storfe kjøttproduksjon 4 106 3 452  212  442 2 432 1 777  143  512
Storfe kombinert produksjon 2 032 1 908 26 98 2 682 2 490 26  167
Sau 9 658 8 245  384 1 029 2 745 1 943  111  692
Øvrige grovfôretende dyr 2 961 2 305  152  504 1 524 1 007 84  434
Svin og fjørfe 2 044 1 842 53  149 5 664 5 026  107  531
Blanda planteproduksjon  326  289 17 20  495  468 9 18
Blanda husdyrproduksjon  652  582 18 52 1 519 1 348 34  137
Kombinert plante- og husdyrproduksjon 1 549 1 318 82  149 1 697 1 430 49  219
                 
Brukertype                
Personlig bruker, mann 37 471 31 774 1 976 3 721 29 731 24 424 1 164 4 143
Personlig bruker, kvinne 6 295 5 629  276  390 3 144 2 801  113  231
Ansvarlig selskap 2 379 2 303 30 46 3 797 3 730 20 46
Andre  479  299 7  173 2 816 2 447 25  344
                 
Jordbruksareal i drift                
0-4 dekar 2 071 1 911 30  130 3 747 3 482 30  236
5 - 49 dekar 4 173 3 348  240  585 2 596 2 189 45  362
50 - 99 dekar 8 115 6 646  577  892 2 743 1 983  165  595
100 - 199 dekar 13 440 11 435  739 1 266 6 954 5 443  313 1 198
200 - 299 dekar 8 444 7 432  354  658 6 896 5 816  255  825
300 - 499 dekar 6 857 6 117  227  513 8 182 7 132  247  802
500 dekar og mer 3 524 3 116  122  286 8 369 7 355  267  747
                 
Årsverk i jordbruket                
Mindre enn 0,5 årsverk 16 167 12 773 1 358 2 036 5 836 3 650  533 1 654
0,5 - 0,9 årsverk 10 027 8 550  475 1 002 5 536 4 243  245 1 048
1,0 - 1,9 årsverk 13 733 12 428  360  945 13 637 11 958  377 1 302
2 årsverk og mer 6 697 6 254 96  347 14 478 13 551  167  760
                 
Omsetning                
Uten registrert omsetning 2 846 2 553 91  202 - - - -
- 99 999 kroner 6 748 5 774  521  453  417  361 31 25
100 000 - 499 999 kroner 16 347 14 056  988 1 303 4 186 3 588  247  351
500 000 - 999 999 kroner 9 454 8 203  353  898 6 820 5 913  254  652
1 000 000 - 2 999 999 kroner 8 833 7 415  281 1 137 14 731 12 366  442 1 923
3 000 000 kroner og mer 2 396 2 004 55  337 13 334 11 174  348 1 813
                 
Næring (SN07)                
Jordbruk 40 005 40 005 - - 33 402 33 402 - -
Skogbruk 2 289 - 2 289 - 1 322 - 1 322 -
Andre næringer 4 330 - - 4 330 4 764 - - 4 764
Kilde: Landbrukstelling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller