Statistisk sentralbyrå

7 Årsverk i jordbruket, etter driftsform. 2010
  Korn og
oljevekster
Øvrige
jordbruksvekster
Hagebruk Storfe, melkeproduksjon Storfe, kjøttproduksjon Storfe
kombinert
produksjon
Sau Svin og fjørfe Øvrige driftsformer
Hele landet 2 801 2 473 4 756 15 997 3 978 4 142       7 738 3 178 6 177
                   
Fylke                  
Østfold  599 76  311  282 77 44 31  280  402
Akershus/Oslo  630 82  253  269  110 86 82  130  354
Hedmark  392  402  240 1 004  329  223  388  391  522
Oppland  195  501  247 2 043  538  555  887  175  467
Buskerud  228  114  703  405  190 81  351 74  298
Vestfold  225  130  569  154 59 25 24  216  293
Telemark 76 81  183  185  135 31  227 63  195
Aust-Agder 5 34  125  133 66 43  103 25  113
Vest-Agder 8 46  100  360  134  110  191 34  113
Rogaland 14 85  768 1 782  391  986 1 005  752  963
Hordaland - 57  463 1 057  296  147  988 88  318
Sogn og Fjordane -  102  200 1 603  239  185  896 60  452
Møre og Romsdal 12  176  143 1 634  408  326  511 62  315
Sør-Trøndelag  171  129 51 1 640  300  345  486  159  294
Nord-Trøndelag  244  271  261 1 643  332  420  268  491  442
Nordland 0  115 82 1 130  285  435  738  139  331
Troms Romsa - 54 47  429 67 82  455 30  275
Finnmark Finnmárku - 18 10  244 22 20  110 8 29
                   
Brukertype                  
Personlig bruker, mann 2 401 2 143 2 739 11 534 3 343 3 087 6 030 2 671 4 815
Personlig bruker, kvinne  321  227  365 1 572  519  339 1 517  369  969
Ansvarlig selskap 60 77  227 2 771 86  701  154 58  169
Andre 18 25 1 425  120 31 15 36 81  224
                   
Jordbruksareal i drift                  
0-4 dekar - 0  527 1 252 23  343 47  531  141
5 - 49 dekar 48  145 1 556 38 85 5  653  168  323
50 - 99 dekar  246  307  574  509  419 25 1 679  247  728
100 - 199 dekar  694  531  474 3 668 1 253  435 2 856  603 1 486
200 - 299 dekar  536  443  366 4 511  911  954 1 381  577 1 024
300 - 499 dekar  629  472  390 4 118  772 1 459  891  634 1 165
500 dekar og mer  647  575  869 1 901  515  920  232  418 1 311
                   
Årsverk i jordbruket                  
Mindre enn 0,5 årsverk 1 228  735 88 14  296 2  979 60  458
0,5 - 0,9 årsverk  930  646  221  404 1 152 78 2 721  341  868
1,0 - 1,9 årsverk  563  699  598 7 714 1 917 1 605 3 304 1 302 2 197
2 årsverk og mer 80  392 3 849 7 864  612 2 456  735 1 476 2 654
                   
Omsetning                  
Uten registrert omsetning 63 84 71  111  113 34  652 20  287
- 99 999 kroner  269  314 91 24  391 10 1 586 4  390
100 000 - 499 999 kroner 1 219  817  441 2 284 1 749  328 4 054 54 1 462
500 000 - 999 999 kroner  566  437  405 6 703  902 1 353  991  156 1 145
1 000 000 - 2 999 999 kroner  552  609  824 6 122  665 2 088  418 1 633 1 665
3 000 000 kroner og mer  132  212 2 923  753  158  330 37 1 311 1 228
                   
Næring (SN07)                  
Jordbruk 2 281 2 135 4 456 15 154 3 385 3 898 6 731 2 918 5 279
Skogbruk  241  119 56  197  195 44  275 67  188
Andre næringer  278  219  243  647  398  200  732  194  710
Kilde: Landbrukstelling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller