Statistisk sentralbyrå

6 Omsetning per jordbruksbedrift1, etter driftsform. 2010. Kroner
  Korn og oljevekster Øvrige jordbruks- vekster Hagebruk Storfe, melke- produksjon Storfe, kjøtt- produksjon Storfe kombinert produksjon Sau Svin og fjørfe Øvrige driftsformer
Hele landet  558 000  573 000       2 991 000 1 054 000  615 000 1 332 000        327 000       2 800 000 1 061 000
                   
Fylke                  
Østfold  648 000  794 000 3 805 000 1 679 000  715 000 1 632 000  269 000 3 302 000 1 767 000
Akershus/Oslo  690 000 1 073 000 5 845 000 1 479 000 1 039 000 1 434 000  474 000 3 184 000 1 198 000
Hedmark  565 000 1 204 000 3 166 000 1 058 000  921 000 1 206 000  300 000 2 995 000 1 534 000
Oppland  514 000  489 000 5 733 000  953 000  727 000 1 332 000  359 000 2 624 000  881 000
Buskerud  561 000  711 000 5 467 000 1 209 000  603 000 1 392 000  523 000 2 331 000  800 000
Vestfold  505 000 1 070 000 4 028 000 1 586 000  709 000 1 838 000  328 000 2 944 000 1 355 000
Telemark  283 000  424 000 1 134 000  894 000  643 000 1 180 000  412 000 2 766 000  551 000
Aust-Agder  298 000  444 000 5 014 000  960 000  642 000 1 304 000  396 000 1 745 000  797 000
Vest-Agder  569 000  456 000 2 134 000  968 000  496 000 1 188 000  379 000 2 254 000  475 000
Rogaland  657 000  722 000 5 244 000 1 371 000  664 000 1 542 000  397 000 2 990 000 1 706 000
Hordaland -  362 000  991 000  859 000  402 000  956 000  254 000 1 967 000  553 000
Sogn og Fjordane -  299 000  491 000  774 000  370 000  944 000  246 000 1 991 000  534 000
Møre og Romsdal  289 000  410 000 1 738 000  986 000  518 000 1 203 000  251 000 2 515 000  688 000
Sør-Trøndelag  429 000  348 000 2 876 000 1 046 000  589 000 1 313 000  332 000 2 909 000  905 000
Nord-Trøndelag  389 000  517 000 3 541 000 1 187 000  751 000 1 433 000  249 000 2 408 000 1 401 000
Nordland 81 000  303 000 1 622 000 1 026 000  469 000 1 249 000  293 000 2 903 000  835 000
Troms Romsa -  322 000 1 660 000 1 039 000  583 000 1 199 000  345 000 1 859 000  705 000
Finnmark Finnmárku -  334 000 2 336 000 1 197 000  408 000 1 230 000  356 000 1 645 000  364 000
                   
Brukertype                  
Personlig bruker, mann  575 000  588 000 1 904 000  934 000  640 000 1 195 000  345 000 2 759 000 1 146 000
Personlig bruker, kvinne  346 000  314 000 1 218 000  762 000  391 000  929 000  214 000 2 417 000  603 000
Ansvarlig selskap  802 000 1 028 000 4 548 000 1 716 000  782 000 2 171 000  332 000 3 263 000  900 000
Andre 2 721 000 1 844 000 11 552 000 2 958 000 1 762 000 2 361 000 1 585 000 7 564 000 2 256 000
                   
Jordbruksareal i drift                  
0-4 dekar - 62 000 2 810 000 1 815 000  631 000 2 187 000  573 000 2 912 000  332 000
5 - 49 dekar  240 000  227 000 2 465 000  261 000  313 000  909 000  240 000 1 803 000  395 000
50 - 99 dekar  227 000  305 000 1 758 000  383 000  286 000  457 000  232 000 1 844 000  468 000
100 - 199 dekar  370 000  430 000 2 224 000  629 000  425 000  721 000  290 000 2 620 000  636 000
200 - 299 dekar  509 000  594 000 3 501 000  875 000  651 000  914 000  431 000 2 772 000 1 127 000
300 - 499 dekar  802 000  865 000 4 579 000 1 229 000  883 000 1 275 000  599 000 3 117 000 1 606 000
500 dekar og mer 1 566 000 2 147 000 11 951 000 2 103 000 1 689 000 2 102 000  835 000 4 149 000 3 176 000
                   
Årsverk i jordbruket                  
Mindre enn 0,5 årsverk  421 000  378 000  683 000  509 000  425 000  544 000  285 000 1 786 000  419 000
0,5 - 0,9 årsverk  787 000  667 000  675 000  656 000  481 000  899 000  285 000 2 237 000  619 000
1,0 - 1,9 årsverk 1 439 000 1 126 000 1 219 000  920 000  731 000 1 139 000  396 000 2 729 000 1 238 000
2 årsverk og mer 3 609 000 2 694 000 6 258 000 1 346 000 1 484 000 1 597 000  580 000 3 719 000 2 434 000
                   
Omsetning                  
- 99 999 kroner 65 000 58 000 61 000 74 000 63 000 66 000 64 000 38 000 56 000
100 000 - 499 999 kroner  243 000  244 000  264 000  356 000  256 000  358 000  229 000  352 000  263 000
500 000 - 999 999 kroner  708 000  703 000  718 000  736 000  701 000  759 000  684 000  763 000  716 000
1 000 000 - 2 999 999 kroner 1 609 000 1 607 000 1 853 000 1 541 000 1 576 000 1 626 000 1 603 000 2 043 000 1 752 000
3 000 000 kroner og mer 5 486 000 5 071 000 9 482 000 3 985 000 4 985 000 4 073 000 4 826 000 4 903 000 4 886 000
                   
Næring (SN07)                  
Jordbruk  477 000  538 000 3 152 000 1 047 000  537 000 1 316 000  275 000 2 753 000 1 055 000
Skogbruk  574 000  421 000 1 193 000 1 033 000  689 000  983 000  306 000 2 050 000  693 000
Andre næringer 1 138 000  913 000 1 645 000 1 221 000 1 172 000 1 743 000  720 000 3 660 000 1 243 000
1  Omfatter jordbruksbedrifter med registrert omsetning.
Kilde: Landbrukstelling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller