Statistisk sentralbyrå

5 Jordbruksbedrifter etter driftsform. 2010
  Jordbruksbedrifter
i alt
Jordbruksbedrifter etter driftsform
  Korn og oljevekster Øvrige jordbruks- vekster Hagebruk Storfe, melke- produksjon Storfe, kjøtt- produksjon Storfe kombinert produksjon Sau Svin og fjørfe Øvrige driftsformer
Hele landet 46 624 7 781 5 283 1 658 8 574 4 106 2 032       9 658 2 044 5 488
                     
Fylke                    
Østfold 2 488 1 463  135 87  129 80 20 47  196  331
Akershus/Oslo 2 433 1 481  127 62  110 90 38  119 77  329
Hedmark 3 749 1 122  475 87  513  284  105  454  250  459
Oppland 5 153  555 1 101 58 1 111  521  275  970  111  451
Buskerud 2 401  761  308  139  207  202 35  408 42  299
Vestfold 1 632  704  185  152 69 69 12 40  131  270
Telemark 1 618  313  278  115  111  159 18  302 39  283
Aust-Agder  728 24  119 38 87 94 24  166 26  150
Vest-Agder 1 189 32  132 38  229  177 63  319 23  176
Rogaland 4 753 46  225  172  943  412  484 1 340  499  632
Hordaland 3 315 -  172  294  595  355 79 1 442 57  321
Sogn og Fjordane 3 308 -  297  184  941  290 98 1 099 35  364
Møre og Romsdal 3 043 49  393 60  893  428  160  729 35  296
Sør-Trøndelag 3 204  551  351 24  855  298  166  544  111  304
Nord-Trøndelag 3 557  678  509 73  845  296  198  308  322  328
Nordland 2 533 2  293 41  583  264  208  810 70  262
Troms Romsa 1 151 -  119 29  235 65 39  459 16  189
Finnmark Finnmárku  369 - 64 5  118 22 10  102 4 44
                     
Driftsform                    
Korn og oljevekster 7 781 7 781 - - - - - - - -
Øvrige jordbruksvekster 5 283 - 5 283 - - - - - - -
Hagebruksvekster 1 658 - - 1 658 - - - - - -
Storfe melkeproduksjon 8 574 - - - 8 574 - - - - -
Storfe kjøttproduksjon 4 106 - - - - 4 106 - - - -
Storfe kombinert produksjon 2 032 - - - - - 2 032 - - -
Sau 9 658 - - - - - - 9 658 - -
Øvrige grovfôretende dyr 2 961 - - - - - - - - 2 961
Svin og fjørfe 2 044 - - - - - - - 2 044 -
Blanda planteproduksjon  326 - - - - - - - -  326
Blanda husdyrproduksjon  652 - - - - - - - -  652
Kombinert plante- og husdyrproduksjon 1 549 - - - - - - - - 1 549
                     
Brukertype                    
Personlig bruker, mann 37 471 6 752 4 611 1 201 6 299 3 486 1 539 7 666 1 715 4 202
Personlig bruker, kvinne 6 295  904  563  217  816  525  162 1 792  262 1 054
Ansvarlig selskap 2 379  101 80 49 1 429 78  325  155 32  130
Andre  479 24 29  191 30 17 6 45 35  102
                     
Jordbruksareal i drift                    
0-4 dekar 2 071 - 1  241  693 31  173 96  457  379
5 - 49 dekar 4 173  364  729  723 39  175 3 1 374  150  616
50 - 99 dekar 8 115 1 451 1 415  271  384  630 21 2 711  190 1 042
100 - 199 dekar 13 440 2 609 1 457  169 2 251 1 487  271 3 365  395 1 436
200 - 299 dekar 8 444 1 403  756 99 2 434  866  503 1 307  331  745
300 - 499 dekar 6 857 1 201  556 77 2 004  619  693  663  339  705
500 dekar og mer 3 524  753  369 78  769  298  368  142  182  565
                     
Årsverk i jordbruket                    
Mindre enn 0,5 årsverk 16 167 5 993 3 715  312 46  907 6 3 121  170 1 897
0,5 - 0,9 årsverk 10 027 1 328  914  295  474 1 550 93 3 747  446 1 180
1,0 - 1,9 årsverk 13 733  428  511  419 5 019 1 413 1 022 2 493  906 1 522
2 årsverk og mer 6 697 32  143  632 3 035  236  911  297  522  889
                     
Omsetning                    
Uten registrert omsetning 2 846  378  348 56 54  153 18 1 262 21  556
- 99 999 kroner 6 748 1 390 1 326  161 20  566 7 2 484 6  788
100 000 - 499 999 kroner 16 347 3 784 2 086  427 1 544 1 969  210 4 504 72 1 751
500 000 - 999 999 kroner 9 454 1 173  748  264 3 744  804  716  935  159  911
1 000 000 - 2 999 999 kroner 8 833  904  639  345 2 915  508  956  424 1 133 1 009
3 000 000 kroner og mer 2 396  152  136  405  297  106  125 49  653  473
                     
Næring (SN07)                    
Jordbruk 40 005 6 186 4 283 1 485 8 110 3 452 1 908 8 245 1 842 4 494
Skogbruk 2 289  799  395 38  113  212 26  384 53  269
Andre næringer 4 330  796  605  135  351  442 98 1 029  149  725
Kilde: Landbrukstelling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller