Statistisk sentralbyrå

4 Jordbruksbedrifter med registrert omsetning, omsetning i alt og omsetning per jordbruksbedrift og per årsverk. 2010
  Jordbruksbedrifter
med registrert
omsetning
Registrert
omsetning i alt,
millioner kroner
Omsetning
per jordbruksbedrift,
kroner
Årsverk i alt på
jordbruksbedrifter
med omsetning
Omsetning per
årsverk,
kroner
Hele landet 43 778 39 488  902 000 55 078  717 000
           
Fylke          
Østfold 2 393 2 822 1 179 000 2 366 1 193 000
Akershus/Oslo 2 306 2 402 1 042 000 2 296 1 046 000
Hedmark 3 521 3 785 1 075 000 4 203  901 000
Oppland 4 946 3 875  784 000 6 032  642 000
Buskerud 2 294 2 302 1 004 000 2 771  831 000
Vestfold 1 557 2 035 1 307 000 1 914 1 063 000
Telemark 1 501  892  594 000 1 383  645 000
Aust-Agder  675  617  914 000  743  830 000
Vest-Agder 1 069  748  700 000 1 179  635 000
Rogaland 4 505 6 303 1 399 000 6 992  901 000
Hordaland 2 902 1 606  553 000 3 515  457 000
Sogn og Fjordane 3 068 1 567  511 000 3 955  396 000
Møre og Romsdal 2 827 1 968  696 000 3 777  521 000
Sør-Trøndelag 3 012 2 383  791 000 3 845  620 000
Nord-Trøndelag 3 431 3 515 1 024 000 4 708  747 000
Nordland 2 357 1 725  732 000 3 424  504 000
Troms Romsa 1 087  707  651 000 1 525  464 000
Finnmark Finnmárku  327  236  720 000  451  523 000
           
Driftsform          
Korn og oljevekster 7 403 4 128  558 000 3 517 1 174 000
Øvrige jordbruksvekster 4 935 2 828  573 000 3 008  940 000
Hagebruksvekster 1 602 4 791 2 991 000 4 839  990 000
Storfe melkeproduksjon 8 520 8 981 1 054 000 16 749  536 000
Storfe kjøttproduksjon 3 953 2 432  615 000 4 355  559 000
Storfe kombinert produksjon 2 014 2 682 1 332 000 4 305  623 000
Sau 8 396 2 745  327 000 7 931  346 000
Øvrige grovfôretende dyr 2 643 1 524  577 000 3 149  484 000
Svin og fjørfe 2 023 5 664 2 800 000 3 412 1 660 000
Blanda planteproduksjon  314  495 1 576 000  557  888 000
Blanda husdyrproduksjon  633 1 519 2 399 000 1 362 1 115 000
Kombinert plante- og husdyrproduksjon 1 342 1 697 1 265 000 1 892  897 000
           
Brukertype          
Personleg brukar, mann 35 404 29 731  840 000 42 171  705 000
Personleg brukar, kvinne 5 651 3 144  556 000 6 559  479 000
Ansvarleg selskap 2 300 3 797 1 651 000 4 363  870 000
Andre  423 2 816 6 657 000 1 984 1 419 000
           
Jordbruksareal i drift          
0-4 dekar 1 899 3 747 1 973 000 2 923 1 282 000
5 - 49 dekar 3 160 2 596  821 000 3 007  863 000
50 - 99 dekar 7 083 2 743  387 000 5 096  538 000
100 - 199 dekar 13 038 6 954  533 000 13 174  528 000
200 - 299 dekar 8 334 6 896  828 000 11 645  592 000
300 - 499 dekar 6 779 8 182 1 207 000 11 328  722 000
500 dekar og mer 3 485 8 369 2 401 000 7 906 1 059 000
           
Årsverk i jordbruket          
Mindre enn 0,5 årsverk 14 247 5 836  410 000 4 969 1 175 000
0,5 - 0,9 årsverk 9 428 5 536  587 000 8 137  680 000
1,0 - 1,9 årsverk 13 472 13 637 1 012 000 21 223  643 000
2 årsverk og mer 6 631 14 478 2 183 000 20 749  698 000
           
Omsetning          
- 99 999 kroner 6 748  417 62 000 3 555  117 000
100 000 - 499 999 kroner 16 347 4 186  256 000 13 990  299 000
500 000 - 999 999 kroner 9 454 6 820  721 000 13 913  490 000
1 000 000 - 2 999 999 kroner 8 833 14 731 1 668 000 16 013  920 000
3 000 000 kroner og mer 2 396 13 334 5 565 000 7 607 1 753 000
           
Næring (SN07)          
Jordbruk 37 452 33 402  892 000 49 144  680 000
Skogbruk 2 198 1 322  602 000 1 735  762 000
Andre næringer 4 128 4 764 1 154 000 4 198 1 135 000
Kilde: Landbrukstelling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller