Statistisk sentralbyrå

3 Årsverk i jordbruket og jordbruksbedrifter etter årsverk i jordbruket. 2010
  Årsverk i jordbruket Jordbruksbedrifter i alt Jordbruksbedrifter etter årsverk i jordbruket
  I alt Per jordbruksbedrift Mindre enn 0,5 årsverk 0,5 - 0,9 årsverk 1,0 - 1,9 årsverk 2,0 årsverk og mer
Hele landet 51 240 1,1 46 624 16 167 10 027 13 733 6 697
               
Fylke              
Østfold 2 102 0,8 2 488 1 323  511  405  249
Akershus/Oslo 1 997 0,8 2 433 1 310  516  365  242
Hedmark 3 892 1,0 3 749 1 471  714 1 039  525
Oppland 5 608 1,1 5 153 1 719 1 059 1 669  706
Buskerud 2 444 1,0 2 401 1 184  487  441  289
Vestfold 1 696 1,0 1 632  845  293  287  207
Telemark 1 175 0,7 1 618  884  340  289  105
Aust-Agder  648 0,9  728  343  149  168 68
Vest-Agder 1 095 0,9 1 189  475  294  319  101
Rogaland 6 746 1,4 4 753  971 1 038 1 761  983
Hordaland 3 412 1,0 3 315  999  962 1 019  335
Sogn og Fjordane 3 736 1,1 3 308  792  863 1 212  441
Møre og Romsdal 3 587 1,2 3 043  780  731 1 035  497
Sør-Trøndelag 3 575 1,1 3 204 1 072  568 1 051  513
Nord-Trøndelag 4 372 1,2 3 557 1 093  622 1 164  678
Nordland 3 255 1,3 2 533  569  548  927  489
Troms Romsa 1 439 1,3 1 151  239  260  461  191
Finnmark Finnmárku  462 1,3  369 98 72  121 78
               
Driftsform              
Korn og oljevekster 2 801 0,4 7 781 5 993 1 328  428 32
Øvrige jordbruksvekster 2 473 0,5 5 283 3 715  914  511  143
Hagebruksvekster 4 756 2,9 1 658  312  295  419  632
Storfe melkeproduksjon 15 997 1,9 8 574 46  474 5 019 3 035
Storfe kjøttproduksjon 3 978 1,0 4 106  907 1 550 1 413  236
Storfe kombinert produksjon 4 142 2,0 2 032 6 93 1 022  911
Sau 7 738 0,8 9 658 3 121 3 747 2 493  297
Øvrige grovfôretende dyr 2 676 0,9 2 961 1 181  720  777  283
Svin og fjørfe 3 178 1,6 2 044  170  446  906  522
Blanda planteproduksjon  512 1,6  326 76 71 96 83
Blanda husdyrproduksjon 1 299 2,0  652 34 66  264  288
Kombinert plante- og husdyrproduksjon 1 691 1,1 1 549  606  323  385  235
               
Brukertype              
Personlig bruker, mann 38 762 1,0 37 471 13 665 8 083 10 804 4 919
Personlig bruker, kvinne 6 198 1,0 6 295 2 252 1 618 1 711  714
Ansvarlig selskap 4 304 1,8 2 379  166  253 1 125  835
Andre 1 976 4,1  479 84 73 93  229
               
Jordbruksareal i drift              
0-4 dekar 2 865 1,4 2 071  496  347  774  454
5 - 49 dekar 3 021 0,7 4 173 2 611  911  425  226
50 - 99 dekar 4 733 0,6 8 115 4 755 2 007 1 107  246
100 - 199 dekar 12 000 0,9 13 440 5 104 3 339 3 954 1 043
200 - 299 dekar 10 703 1,3 8 444 1 922 1 686 3 405 1 431
300 - 499 dekar 10 531 1,5 6 857 1 035 1 179 2 767 1 876
500 dekar og mer 7 388 2,1 3 524  244  558 1 301 1 421
               
Årsverk i jordbruket              
Mindre enn 0,5 årsverk 3 860 0,2 16 167 16 167 - - -
0,5 - 0,9 årsverk 7 362 0,7 10 027 - 10 027 - -
1,0 - 1,9 årsverk 19 899 1,4 13 733 - - 13 733 -
2 årsverk og mer 20 119 3,0 6 697 - - - 6 697
               
Omsetning              
Uten registrert omsetning 1 434 0,5 2 846 1 920  599  261 66
- 99 999 kroner 3 079 0,5 6 748 4 357 1 715  630 46
100 000 - 499 999 kroner 12 409 0,8 16 347 6 873 4 662 4 185  627
500 000 - 999 999 kroner 12 659 1,3 9 454 1 687 1 620 4 356 1 791
1 000 000 - 2 999 999 kroner 14 576 1,7 8 833 1 136 1 201 3 592 2 904
3 000 000 kroner og mer 7 084 3,0 2 396  194  230  709 1 263
               
Næring (SN07)              
Jordbruk 46 238 1,2 40 005 12 773 8 550 12 428 6 254
Skogbruk 1 381 0,6 2 289 1 358  475  360 96
Andre næringer 3 622 0,8 4 330 2 036 1 002  945  347
Kilde: Landbrukstelling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller