Statistisk sentralbyrå

2 Årsverk på jordbruksbedriftene. 2010
  Jordbruksbedrifter i alt Årsverk Årsverk i alt per jordbruksbedrift
  I alt I jordbruk I skogbruk I tilleggs- næringer
Hele landet 46 624 56 737 51 240 1 436 4 062 1,2
             
Fylke            
Østfold 2 488 2 430 2 102 96  232 1,0
Akershus/Oslo 2 433 2 361 1 997 81  283 1,0
Hedmark 3 749 4 333 3 892  120  322 1,2
Oppland 5 153 6 158 5 608  140  410 1,2
Buskerud 2 401 2 826 2 444  104  278 1,2
Vestfold 1 632 1 965 1 696 70  200 1,2
Telemark 1 618 1 431 1 175 67  189 0,9
Aust-Agder  728  772  648 37 87 1,1
Vest-Agder 1 189 1 239 1 095 53 90 1,0
Rogaland 4 753 7 166 6 746 90  330 1,5
Hordaland 3 315 3 766 3 412  100  254 1,1
Sogn og Fjordane 3 308 4 087 3 736 89  263 1,2
Møre og Romsdal 3 043 3 887 3 587 72  227 1,3
Sør-Trøndelag 3 204 3 963 3 575 95  293 1,2
Nord-Trøndelag 3 557 4 773 4 372  133  269 1,3
Nordland 2 533 3 533 3 255 60  218 1,4
Troms Romsa 1 151 1 559 1 439 29 91 1,4
Finnmark Finnmárku  369  490  462 2 26 1,3
             
Driftsform            
Korn og oljevekster 7 781 3 597 2 801  295  501 0,5
Øvrige jordbruksvekster 5 283 3 114 2 473  189  452 0,6
Hagebruksvekster 1 658 4 914 4 756 24  134 3,0
Storfe melkeproduksjon 8 574 16 867 15 997  265  605 2,0
Storfe kjøttproduksjon 4 106 4 478 3 978  142  358 1,1
Storfe kombinert produksjon 2 032 4 343 4 142 51  150 2,1
Sau 9 658 8 657 7 738  261  658 0,9
Øvrige grovfôretende dyr 2 961 3 397 2 676 83  639 1,1
Svin og fjørfe 2 044 3 434 3 178 51  205 1,7
Blanda planteproduksjon  326  567  512 9 46 1,7
Blanda husdyrproduksjon  652 1 393 1 299 18 76 2,1
Kombinert plante- og husdyrproduksjon 1 549 1 979 1 691 49  239 1,3
             
Brukertype            
Personlig bruker, mann 37 471 43 186 38 762 1 208 3 215 1,2
Personlig bruker, kvinne 6 295 6 966 6 198  178  590 1,1
Ansvarlig selskap 2 379 4 467 4 304 30  133 1,9
Andre  479 2 118 1 976 19  124 4,4
             
Jordbruksareal i drift            
0-4 dekar 2 071 2 981 2 865 12  105 1,4
5 - 49 dekar 4 173 3 446 3 021 99  326 0,8
50 - 99 dekar 8 115 5 591 4 733  224  634 0,7
100 - 199 dekar 13 440 13 480 12 000  421 1 060 1,0
200 - 299 dekar 8 444 11 759 10 703  290  766 1,4
300 - 499 dekar 6 857 11 443 10 531  254  659 1,7
500 dekar og mer 3 524 8 037 7 388  136  513 2,3
             
Årsverk i jordbruket            
Mindre enn 0,5 årsverk 16 167 5 498 3 860  449 1 189 0,3
0,5 - 0,9 årsverk 10 027 8 629 7 362  329  937 0,9
1,0 - 1,9 årsverk 13 733 21 609 19 899  440 1 270 1,6
2 årsverk og mer 6 697 21 002 20 119  218  665 3,1
             
Omsetning            
Uten registrert omsetning 2 846 1 660 1 434 59  166 0,6
- 99 999 kroner 6 748 3 555 3 079  165  311 0,5
100 000-499 999 kroner 16 347 13 990 12 409  503 1 079 0,9
500 000-999 999 kroner 9 454 13 913 12 659  344  910 1,5
1 000 000-2 999 999 kroner 8 833 16 013 14 576  301 1 136 1,8
3 000 000 kroner og mer 2 396 7 607 7 084 63  460 3,2
             
Næring (SN07)            
Jordbruk 40 005 50 555 46 238 1 139 3 179 1,3
Skogbruk 2 289 1 779 1 381  169  230 0,8
Andre næringer 4 330 4 403 3 622  128  654 1,0
Kilde: Landbrukstelling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller