Statistisk sentralbyrå

1 Jordbruksbedrifter etter omsetning. 2010
  Jordbruks-
bedrifter i alt
Jordbruksbedrifter
uten registrert
omsetning
Jordbruksbedrifter
i alt med
registrert
omsetning
Jordbruksbedrifter etter omsetning
  Mindre enn
100 000 kroner
100 000 - 499 999 kroner 500 000 - 999 999 kroner 1 000 000 - 2 999 999 kroner 3 000 000
kroner og mer
Hele landet 46 624 2 846 43 778 6 748 16 347 9 454 8 833 2 396
                 
Fylke                
Østfold 2 488 95 2 393  252  959  408  540  234
Akershus/Oslo 2 433  127 2 306  323  916  415  492  160
Hedmark 3 749  228 3 521  496 1 207  717  818  283
Oppland 5 153  207 4 946  707 1 930 1 226  907  176
Buskerud 2 401  107 2 294  347  929  468  415  135
Vestfold 1 632 75 1 557  172  613  243  354  175
Telemark 1 618  117 1 501  332  699  245  176 49
Aust-Agder  728 53  675  135  256  121  128 35
Vest-Agder 1 189  120 1 069  223  413  206  192 35
Rogaland 4 753  248 4 505  453 1 279  913 1 339  521
Hordaland 3 315  413 2 902  726 1 228  551  338 59
Sogn og Fjordane 3 308  240 3 068  640 1 359  695  331 43
Møre og Romsdal 3 043  216 2 827  478 1 023  733  532 61
Sør-Trøndelag 3 204  192 3 012  452 1 063  777  613  107
Nord-Trøndelag 3 557  126 3 431  436 1 057  788  922  228
Nordland 2 533  176 2 357  382  842  596  469 68
Troms Romsa 1 151 64 1 087  143  467  269  185 23
Finnmark Finnmárku  369 42  327 51  107 83 82 4
                 
Driftsform                
Korn og oljevekster 7 781  378 7 403 1 390 3 784 1 173  904  152
Øvrige jordbruksvekster 5 283  348 4 935 1 326 2 086  748  639  136
Hagebruksvekster 1 658 56 1 602  161  427  264  345  405
Storfe melkeproduksjon 8 574 54 8 520 20 1 544 3 744 2 915  297
Storfe kjøttproduksjon 4 106  153 3 953  566 1 969  804  508  106
Storfe kombinert produksjon 2 032 18 2 014 7  210  716  956  125
Sau 9 658 1 262 8 396 2 484 4 504  935  424 49
Øvrige grovfôretende dyr 2 961  318 2 643  539 1 179  542  331 52
Svin og fjørfe 2 044 21 2 023 6 72  159 1 133  653
Blanda planteproduksjon  326 12  314 34 86 63 84 47
Blanda husdyrproduksjon  652 19  633 13 44 88  292  196
Kombinert plante- og husdyrproduksjon 1 549  207 1 342  202  442  218  302  178
                 
Brukertype                
Personlig bruker, mann 37 471 2 067 35 404 5 331 13 485 7 899 6 952 1 737
Personlig bruker, kvinne 6 295  644 5 651 1 300 2 558  997  670  126
Ansvarlig selskap 2 379 79 2 300 93  255  526 1 121  305
Andre  479 56  423 24 49 32 90  228
                 
Jordbruksareal i drift                
0-4 dekar 2 071  172 1 899  128  222  300  905  344
5 - 49 dekar 4 173 1 013 3 160 1 263 1 139  337  256  165
50 - 99 dekar 8 115 1 032 7 083 2 710 3 120  656  486  111
100 - 199 dekar 13 440  402 13 038 2 231 6 740 2 579 1 223  265
200 - 299 dekar 8 444  110 8 334  322 3 296 2 809 1 634  273
300 - 499 dekar 6 857 78 6 779 86 1 613 2 111 2 535  434
500 dekar og mer 3 524 39 3 485 8  217  662 1 794  804
                 
Årsverk i jordbruket                
Mindre enn 0,5 årsverk 16 167 1 920 14 247 4 357 6 873 1 687 1 136  194
0,5 - 0,9 årsverk 10 027  599 9 428 1 715 4 662 1 620 1 201  230
1,0 - 1,9 årsverk 13 733  261 13 472  630 4 185 4 356 3 592  709
2 årsverk og mer 6 697 66 6 631 46  627 1 791 2 904 1 263
                 
Næring (SN07)                
Jordbruk 40 005 2 553 37 452 5 774 14 056 8 203 7 415 2 004
Skogbruk 2 289 91 2 198  521  988  353  281 55
Andre næringer 4 330  202 4 128  453 1 303  898 1 137  337
Kilde: Landbrukstelling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller