Statistisk sentralbyrå

1 Omsetning i desember 2012 per fylke.
  Omsetning
i desember.
1 000 kroner
Gjennomsnittlig
omsetning
januar-november.
1 000 kroner
Merhandel i desember.
Prosent
Omsetning
per innbygger
i desember.
Kroner
Østfold 2 457 000 1 817 900 35,2 8 830
Akershus 5 950 400 4 222 500 40,9 10 700
Oslo 6 872 100 4 794 600 43,3 11 180
Hedmark 1 718 200 1 237 000 38,9 8 920
Oppland 1 750 500 1 279 000 36,9 9 360
Buskerud 2 680 500 1 923 062 39,4 10 120
Vestfold 2 417 000 1 765 200 36,9 10 220
Telemark 1 629 300 1 204 100 35,3 9 590
Aust-Agder 1 063 900  835 300 27,4 9 550
Vest-Agder 1 794 100 1 324 900 35,4 10 300
Rogaland 4 592 500 3 260 200 40,9 10 370
Hordaland 5 060 700 3 632 300 39,3 10 320
Sogn og Fjordane  983 900  711 100 38,4 9 100
Møre og Romsdal 2 574 900 1 804 700 42,7 10 050
Sør-Trøndelag 3 193 100 2 277 400 40,2 10 720
Nord-Trøndelag 1 292 600  929 900 39,0 9 700
Nordland 2 359 200 1 672 100 41,1 9 900
Troms Romsa 1 640 700 1 157 500 41,7 10 350
Finnmark Finnmárku  726 400  522 100 39,1 9 840

Standardtegn i tabeller