Statistisk sentralbyrå

4 Utlendingenes turistkonsum i Norge1, 2, etter produkt, fylkesfordelt. 2007. Millioner kroner
  Overnattings- og serveringstjenester Transport3 Andre varer og tjenester4 I alt
I alt 9 175 10 620 10 981 30 776
Østfold  113 87  197  397
Akershus  441 3 188  488 4 117
Oslo 1 889 1 398 1 354 4 641
Hedmark  315  193  518 1 026
Oppland  881  347  914 2 142
Buskerud  807  355  847 2 009
Vestfold  143  396  221  760
Telemark  321  205  446  972
Aust-Agder  169  100  271  540
Vest-Agder  263  443  368 1 074
Rogaland  525  738  665 1 928
Hordaland 1 131  973 1 193 3 297
Sogn og Fjordane  489  357  635 1 481
Møre og Romsdal  465  294  708 1 467
Sør-Trøndelag  287  221  510 1 018
Nord-Trøndelag 87  166  224  477
Nordland  394  737  723 1 854
Troms Romsa  234  234  384  852
Finnmark Finnmárku  221  188  315  724
1  Nettoføring av turoperatørtjenester.
2  Turismekonsumet er fordelt kun for regionene i Fastlands-Norge av konfidensialitetsgrunner.
3  Persontransporttjenester, utleie av transportmidler, reisebyråvirksomhet, drivstoff mv.
4  Dagligvarer, klær, aktiviteter, leie av feriebolig mv.

Standardtegn i tabeller