Statistisk sentralbyrå

3 Norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge1, 2, etter produkt, fylkesfordelt. 2007. Millioner kroner
  Overnattings- og serveringstjenester Transport3 Andre varer og tjenester4 I alt
I alt 8 558 13 308 - 21 866
Østfold  207 73 -  280
Akershus  864 3 772 - 4 636
Oslo 1 521 2 112 - 3 633
Hedmark  198 62 -  260
Oppland  320 79 -  399
Buskerud  358  137 -  495
Vestfold  298  659 -  957
Telemark  196  100 -  296
Aust-Agder 81 44 -  125
Vest-Agder  302  499 -  801
Rogaland 1 013 1 278 - 2 291
Hordaland  782 1 430 - 2 212
Sogn og Fjordane  123  103 -  226
Møre og Romsdal  388  479 -  867
Sør-Trøndelag  659  207 -  866
Nord-Trøndelag  235  853 - 1 088
Nordland  434  689 - 1 123
Troms Romsa  432  472 -  904
Finnmark Finnmárku  147  260 -  407
1  Nettoføring av turoperatørtjenester.
2  Turismekonsumet er fordelt kun for regionene i Fastlands-Norge av konfidensialitetsgrunner.
3  Persontransporttjenester, utleie av transportmidler, reisebyråvirksomhet, drivstoff mv.
4  Dagligvarer, klær, aktiviteter, leie av feriebolig mv.

Standardtegn i tabeller