Statistisk sentralbyrå

2 Norske husholdningers turistkonsum i Norge1, 2, etter produkt, fylkesfordelt. 2007. Millioner kroner
  Overnattings- og serveringstjenester Transport3 Andre varer og tjenester4 I alt
I alt 9 639 26 946 22 387 58 972
Østfold  324  384  954 1 662
Akershus  642 6 144 1 090 7 876
Oslo  897 4 492  594 5 983
Hedmark  359  410 1 403 2 172
Oppland  812  744 2 255 3 811
Buskerud  694  822 2 020 3 536
Vestfold  521 1 552 1 330 3 403
Telemark  387  436 1 299 2 122
Aust-Agder  261  301  931 1 493
Vest-Agder  365  986  951 2 302
Rogaland  624 2 112 1 018 3 754
Hordaland 1 060 2 744 1 926 5 730
Sogn og Fjordane  453  482  861 1 796
Møre og Romsdal  383  985 1 110 2 478
Sør-Trøndelag  589  866 1 376 2 831
Nord-Trøndelag  251 1 291  716 2 258
Nordland  515  974 1 399 2 888
Troms Romsa  315  793  710 1 818
Finnmark Finnmárku  187  428  444 1 059
1  Nettoføring av turoperatørtjenester.
2  Turismekonsumet er fordelt kun for regionene i Fastlands-Norge av konfidensialitetsgrunner.
3  Persontransporttjenester, utleie av transportmidler, reisebyråvirksomhet, drivstoff mv.
4  Dagligvarer, klær, aktiviteter, leie av feriebolig mv.

Standardtegn i tabeller