Statistisk sentralbyrå

2 Sykefraværsprosent etter næring og verdensdel. Alle arbeidstakere og innvandrere. Legemeldt sykefravær. 2. kvartal 2008 (Rettet 21. januar 2010 kl. 1606)
Næring Alle arbeidstakere Innvandrere
I alt Norden Vest-Europa ellers Øst-Europa ellers Nord-Amerika og Oseania Asia Afrika Sør- og Mellom-Amerika EU-land i Øst-Europa
I alt 6,0 6,6 5,8 4,6 8,7 4,6 8,2 7,8 8,3 3,6
                     
00 Uoppgitt 4,3 5,5 1,8 8,1 - 2,9 0,6 26,0 1,7 -
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 4,3 4,4 6,2 2,8 6,9 1,0 9,0 6,7 2,5 2,5
10,12-37 Industri og bergverksdrift 5,6 6,4 5,3 4,7 9,1 4,8 8,2 8,0 6,9 3,5
11 Olje- og gassutvinning 3,4 2,4 4,4 1,6 1,9 1,6 2,6 1,7 3,7 3,0
40-41 Kraft- og vannforsyning 3,7 3,7 2,7 1,1 8,2 - 2,9 2,3 11,6 8,0
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 5,5 4,9 6,8 5,1 9,4 8,5 8,7 7,2 7,8 2,2
50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. 5,8 7,2 5,2 5,3 9,2 5,6 8,4 8,3 8,0 4,6
50-52 Varehandel m.v. 5,6 6,9 5,3 4,8 8,7 5,2 8,5 7,6 6,1 4,2
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 6,8 7,7 5,1 6,1 10,2 6,2 8,2 9,0 9,8 5,5
60-64 Transport og kommunikasjon 6,2 7,9 6,0 5,8 9,8 5,2 8,9 10,0 10,2 2,9
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikring 4,2 4,5 4,4 3,9 4,9 2,1 4,0 6,6 10,2 6,0
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift 4,4 5,3 4,0 3,1 7,9 3,4 7,5 6,6 7,4 3,2
75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr. 5,4 7,8 6,3 4,2 9,7 5,2 8,3 8,1 10,2 8,6
80 Undervisning 5,9 5,4 4,7 4,1 6,5 4,0 6,5 5,6 6,2 5,6
85 Helse-, sosialtjenester 8,6 8,3 8,0 6,4 8,9 6,0 9,0 8,1 9,9 7,0
90-99 Andre sosiale og personlige tjen. 5,7 6,7 5,4 5,4 8,9 5,6 7,7 9,6 8,5 4,6

Standardtegn i tabeller