Statistisk sentralbyrå


8    Sysselsatte, etter yrke i privat sektor og offentlige foretak og offentlig forvaltning og
kjønn (AKU). Årsgjennomsnitt 2011. 1 000 (Oppdatert 13. september 2012)

Yrke 2011
I alt Privat sektor og offentlige foretak Offentlig forvaltning
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 2 543 1 339 1 204 1 711 1 083 628 828 255 574
1.Ledere 165 113 52 126 95 31 39 18 21
2.Akademiske yrker 642 267 375 272 153 119 370 114 256
3.Høyskoleyrker 418 252 166 314 209 105 103 43 60
4.Kontoryrker 171 66 105 141 59 82 30 6 23
5.Salgs- og serviceyrker 557 162 395 329 121 208 226 40 186
6.Bønder, fiskere m.v. 53 44 9 51 42 9 2 2 0
7.Håndverkere 242 230 11 232 221 11 9 9 0
8.Operatører, sjåfører o.l. 168 145 22 163 142 21 4 3 1
9.Andre yrker 127 60 68 81 39 42 45 20 26