Statistisk sentralbyrå


7    Sysselsatte etter kjønn, fylke og yrke (AKU). Årsgjennomsnitt 2011. 1 000

Fylke 2011
I alt 1.Ledere
2.Akademiske yrker
3.Høyskoleyrker
4.Kontoryrker
5.Salgs- og serviceyrker 6.Bønder, fiskere m.v.
7.Håndverkere
8.Operatører, sjåfører
o.l.
9.Andre yrker
PERSONER I alt     2 543 165 642 418 171 557 53 242 168 127
01 Østfold     136 10 31 19 10 31 2 14 13 6
02 Akershus     291 25 79 56 24 60 3 21 12 11
03 Oslo     337 25 128 61 23 61 0 15 10 14
04 Hedmark     90 4 20 12 4 23 3 11 8 6
05 Oppland     92 4 17 14 6 24 4 10 7 7
06 Buskerud     135 9 31 23 10 31 2 14 9 8
07 Vestfold     117 8 25 22 7 29 2 11 8 5
08 Telemark     82 7 18 11 4 18 2 11 7 4
09 Aust-Agder     54 2 13 9 4 12 1 6 4 3
10 Vest-Agder     86 4 16 13 5 22 1 10 7 6
11 Rogaland     235 15 56 40 15 52 5 25 16 10
12 Hordaland     256 14 61 47 16 55 5 29 17 13
14 Sogn og Fjordane     56 3 11 8 4 11 4 7 7 3
15 Møre og Romsdal     130 6 25 24 9 29 4 14 13 5
16 Sør-Trøndelag     150 9 42 23 10 30 3 16 9 9
17 Nord-Trøndelag     65 5 14 8 4 16 4 8 4 3
18 Nordland     116 10 26 14 7 25 6 11 10 8
19 Troms Romsa     80 4 20 11 7 20 2 6 4 6
20 Finnmark Finnmárku     38 2 9 4 3 9 2 3 3 3
MENN I alt     1 339 113 267 252 66 162 44 230 145 60
01 Østfold     72 7 11 12 4 9 2 13 11 2
02 Akershus     151 17 33 31 9 22 2 20 11 6
03 Oslo     177 15 60 35 9 27 0 14 9 8
04 Hedmark     47 3 7 7 2 7 3 11 7 2
05 Oppland     49 3 8 9 2 5 4 9 6 3
06 Buskerud     71 6 16 14 4 8 1 13 8 4
07 Vestfold     62 6 10 14 3 8 1 11 6 3
08 Telemark     43 5 6 6 1 4 1 10 6 2
09 Aust-Agder     28 2 6 5 1 3 0 6 4 1
10 Vest-Agder     45 3 6 8 2 6 1 10 6 3
11 Rogaland     127 11 22 26 6 15 4 25 14 4
12 Hordaland     134 10 24 29 6 14 4 28 14 6
14 Sogn og Fjordane     30 2 4 4 1 2 3 7 6 1
15 Møre og Romsdal     70 5 9 16 3 7 4 13 11 2
16 Sør-Trøndelag     80 5 21 13 4 8 2 15 7 4
17 Nord-Trøndelag     34 3 5 5 2 3 3 8 4 1
18 Nordland     61 6 10 8 3 5 5 11 8 4
19 Troms Romsa     39 2 7 7 2 5 2 6 4 3
20 Finnmark Finnmárku     19 1 3 3 1 3 1 3 3 1
KVINNER I alt     1 204 52 375 166 105 395 9 11 22 68
01 Østfold     64 2 20 8 6 22 0 1 2 4
02 Akershus     140 8 46 25 15 37 1 2 1 5
03 Oslo     160 9 68 26 14 34 - 1 1 6
04 Hedmark     43 1 13 5 2 16 0 0 1 4
05 Oppland     42 1 9 5 3 19 0 1 1 3
06 Buskerud     63 3 15 10 6 22 0 1 1 4
07 Vestfold     54 2 15 8 4 21 0 1 1 2
08 Telemark     39 2 12 5 3 14 0 1 1 2
09 Aust-Agder     25 0 7 3 3 9 0 0 0 2
10 Vest-Agder     41 2 11 5 3 16 0 0 1 3
11 Rogaland     108 4 34 14 9 38 1 1 2 5
12 Hordaland     122 4 37 18 10 41 1 1 3 7
14 Sogn og Fjordane     26 1 7 3 3 9 1 0 1 1
15 Møre og Romsdal     60 1 17 8 6 22 0 1 2 3
16 Sør-Trøndelag     70 3 22 10 6 22 0 1 1 5
17 Nord-Trøndelag     31 1 9 2 2 13 1 0 0 2
18 Nordland     55 4 16 6 4 19 1 0 1 4
19 Troms Romsa     41 2 12 4 4 15 0 0 0 3
20 Finnmark Finnmárku     18 1 5 1 2 7 0 0 0 1