Statistisk sentralbyrå


5   Sysselsatte, etter kjønn, alder og yrke (AKU). Årsgjennomsnitt 2011. 1 000

Yrke 2011
15-74 år 15-24 år 25-39 år 40-54 år 55-74 år
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 2 543 1 339 1 204 334 170 164 836 440 396 887 466 421 486 263 223
1. LEDERYRKER 165 113 52 2 1 1 36 23 13 85 58 26 43 31 12
11-Politiker og toppledere i off.adm. 17 13 4 0 0 0 3 1 1 8 7 2 6 5 1
12-Administrative og merkantile ledere 41 26 14 0 0 0 9 5 4 21 14 8 10 7 3
13-Ledere av enheter for vareprodksjon og tjenesteyting 76 53 23 0 0 - 13 9 4 41 28 12 22 15 6
14-Ledere i hotell, restaurant, varehandel mv. 32 22 10 1 1 0 11 7 4 14 10 4 6 4 2
2. AKADEMISKE YRKER 642 267 375 19 7 12 267 106 160 231 94 136 125 59 66
21-Realister, sivilingeniører mv. 63 42 21 1 1 0 29 17 12 24 17 7 8 7 1
22-Medisinske yrker 155 33 122 6 0 6 66 14 52 53 10 42 30 9 21
23-Undervisningsyker 180 58 122 7 3 4 69 21 48 61 18 43 43 16 26
24-Rådgivere innenøkonomi, administrasjon og salg 127 68 60 2 1 1 49 24 25 52 27 24 25 16 9
25-IKT-rådgivere 39 32 7 1 1 - 20 17 3 15 12 3 3 2 1
26-Juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker 78 35 44 3 1 2 33 13 20 26 11 16 16 9 7
3. HØYSKOLEYRKER 418 252 166 21 12 10 150 91 59 163 94 69 84 55 28
31-Ingeniører mv. 117 104 13 3 2 1 40 35 6 48 43 5 26 25 1
32-Helserelaterte yrker 44 10 34 3 0 2 16 3 12 18 4 14 7 2 5
33-Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg 180 92 87 6 3 3 62 34 28 72 34 39 40 22 18
34-Yrker innen kultur, idrett mv. 48 21 27 8 5 3 19 8 11 14 5 9 7 3 4
35-IKT-teknikere 28 24 4 2 2 0 13 11 2 10 8 2 3 3 0
4. KONTORYRKER 171 66 105 21 11 10 50 23 27 64 20 44 37 12 25
41-Kontormedarbeidere 48 7 41 4 1 3 13 2 11 18 1 17 13 2 11
42-Kundeserviceyrker 36 11 25 8 3 5 10 4 6 11 2 8 7 1 5
43-Økonomi- og logistikkmedarbeidere 74 41 33 7 5 2 22 14 8 30 14 16 14 7 7
44-Postbud, arkiv- og personalkontormedarbeidere 14 7 7 2 1 1 4 2 1 5 2 3 3 1 1
5. SALGS- OG SERVICEYRKER 557 162 395 163 53 110 154 47 107 150 40 111 89 22 67
51-Yrker innen personlig tjenesteyting 94 43 51 24 7 17 27 11 16 28 15 13 15 10 5
52-Salgsyrker 201 72 129 86 32 53 53 20 33 40 14 26 23 6 17
53-Pleie- og omsorgsarbeidere 240 30 210 48 9 39 68 11 57 76 6 69 49 4 45
54-Sikkerhetsarbeidere 22 16 5 6 4 2 6 5 2 7 5 2 2 2 0
6. BØNDER, FISKERE mv. 53 44 9 6 5 1 11 9 2 19 15 3 18 14 3
61-Jordbrukere 40 31 9 4 4 1 8 6 2 14 11 3 14 11 3
62-Skogbrukere, fiskere mv. 13 13 1 2 2 0 3 3 0 5 5 0 4 4 0
7. HÅNDVERKERE 242 230 11 43 41 2 82 79 3 81 76 5 36 34 2
71-Byggearbeidere 97 96 1 16 16 0 34 34 1 31 31 0 15 15 0
72-Metall- og maskinarbeidere 67 66 1 12 12 0 22 22 0 22 22 0 10 10 0
73-Presisjonsarb., kunsthåndverkere, grafiske arb.mv. 10 7 3 1 0 0 2 2 1 4 3 2 3 2 1
74-Elektrikere, elektronikere mv. 54 53 1 12 12 0 18 18 1 17 17 0 7 7 -
75-Andre håndverkspregede yrker 14 9 5 2 1 1 5 4 1 5 3 2 2 1 1
8. OPERATØRER, SJÅFØRER O.L. 168 145 22 19 17 2 52 45 7 64 56 8 33 28 5
81-Prosess- og maskinoperatører 63 46 17 8 7 2 21 15 6 22 16 6 11 8 4
82-Montører 7 5 2 1 1 0 2 2 1 3 2 1 1 1 0
83-Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv. 98 95 4 10 9 1 29 28 1 39 38 1 20 19 1
9. Renholdere, hjelpearbeidere mv. 106 42 64 27 12 15 30 14 16 29 11 18 21 5 16
91-Renholdere mv. 59 13 46 11 3 8 19 5 13 16 3 13 13 1 12
92,93-Hjelpearbeidere 19 14 5 7 5 2 6 5 1 3 3 1 2 1 1
94-Kjøkkenassistenter 13 2 11 4 0 4 2 1 1 4 0 3 3 0 2
95-Reklamedistributører mv. 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 - - - -
96-Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere mv. 15 13 3 4 3 1 3 3 0 6 5 1 3 2 1
0. MILITÆRE YRKER OG UOPPGITT 21 17 4 11 10 1 5 4 1 4 3 1 1 1 0
01,02,03-Militære yrker 15 13 2 10 9 1 3 2 1 2 1 0 0 0 -
00-Uoppgitt 7 5 2 1 1 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0