Statistisk sentralbyrå


4    Sysselsatte, etter yrke og kjønn (AKU). Årsgjennomsnitt 2011. Prosent

Yrke 2011
I alt Deltid Andel på
deltid
Heltid Andel på
Heltid
Gjennomsnitt
avtalt/vanlig
arbeidstid
PERSONER I alt 2 543 671 26,4 1 866 73,4 34,2
1.Ledere 165 8 4,7 157 95,2 39,1
2.Akademiske yrker 642 139 21,7 501 78,1 35,6
3.Høyskoleyrker 418 68 16,2 349 83,6 36,1
4.Kontoryrker 171 50 29,3 121 70,5 32,7
5.Salgs- og serviceyrker 557 304 54,5 251 45,1 27,9
6.Bønder, fiskere m.v. 53 11 21,2 42 78,5 43,1
7.Håndverkere 242 18 7,5 223 92,4 37,4
8.Operatører, sjåfører o.l. 168 15 9,0 152 90,8 38,0
9.Andre yrker 127 58 45,7 68 53,7 28,4
MENN I alt 1 339 180 13,4 1 157 86,4 36,9
1.Ledere 113 3 2,7 110 97,3 39,8
2.Akademiske yrker 267 30 11,4 237 88,6 37,5
3.Høyskoleyrker 252 22 8,8 229 91,0 37,5
4.Kontoryrker 66 16 23,5 50 76,2 33,0
5.Salgs- og serviceyrker 162 60 37,3 101 62,4 31,0
6.Bønder, fiskere m.v. 44 8 17,5 36 82,3 44,9
7.Håndverkere 230 14 6,2 216 93,7 37,7
8.Operatører, sjåfører o.l. 145 10 7,2 135 92,6 38,5
9.Andre yrker 60 16 26,5 43 72,9 33,0
KVINNER I alt 1 204 492 40,8 709 58,9 31,1
1.Ledere 52 5 9,0 47 90,8 37,4
2.Akademiske yrker 375 109 29,1 265 70,6 34,3
3.Høyskoleyrker 166 46 27,5 120 72,4 33,9
4.Kontoryrker 105 35 32,9 71 67,0 32,4
5.Salgs- og serviceyrker 395 243 61,6 151 38,1 26,6
6.Bønder, fiskere m.v. 9 4 38,6 6 60,8 34,5
7.Håndverkere 11 4 33,0 8 67,0 32,4
8.Operatører, sjåfører o.l. 22 5 20,7 18 79,0 34,9
9.Andre yrker 68 43 62,7 25 36,9 24,5