Statistisk sentralbyrå


3   Sysselsatte etter kjønn og yrker med minst 5000 sysselsatte (4-siffernivå) . Årsgjennomsnitt 2011. 1 000 (Rettet 27.04.2012)

Yrke 2011
I alt Menn Kvinner
I alt   2 543 1 339 1 204
1 - LEDERYRKER   165 113 52
1120 Administrerende direktører   12 10 2
1211 Finans- og økonomisjefer   10 6 4
1212 Personalsjefer   6 3 3
1219 Andre administrative ledere   9 5 4
1221 Salgs- og markedssjefer   12 10 3
1321 Ledere av industriproduksjon mv.   14 13 1
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet   9 9 0
1324 Ledere av logistikk og transport mv.   9 8 1
1330 Ledere av IKT-enheter   5 5 1
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn   5 1 4
1342 Ledere av helsetjenester   7 3 4
1345 Ledere av utdanning og undervisning   8 4 4
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting   6 4 2
1420 Varehandelssjefer   22 16 6
2 - AKADEMISKE YRKER   642 267 375
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)   7 5 2
2146 Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.)   9 8 2
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)   5 3 2
2161 Sivilarkitekter   6 3 2
2166 Grafiske- og multimediadesignere   7 4 4
2211 Allmennpraktiserende leger   17 9 8
2212 Legespesialister   8 4 4
2221 Spesialsykepleiere   23 4 19
2223 Sykepleiere   73 8 65
2224 Vernepleiere   8 2 6
2264 Fysioterapeuter   8 2 6
2310 Universitets og høyskolelektorer/-lærere   19 11 8
2320 Yrkesfaglærere   6 3 3
2330 Lektorer mv. (videregående skole)   23 11 12
2341 Grunnskolelærere   86 24 62
2342 Førskolelærere   28 2 26
2359 Andre lærere   5 3 2
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere   22 11 11
2412 Finans- og investeringsrådgivere   7 5 3
2413 Finansanalytikere   7 5 3
2421 Organisasjonsrådgivere mv.   10 7 3
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet   38 18 20
2423 Personal- og karriererådgivere   10 3 7
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere   14 8 6
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter   8 7 1
2511 Systemanalytikere/-arkitekter   11 8 3
2512 Programvareutviklere   12 10 2
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere   8 7 1
2611 Jurister og advokater   11 7 4
2634 Psykologer   8 2 5
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt   13 2 11
2642 Journalister   11 6 5
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere   7 4 3
3 - HØYSKOLEYRKER   418 252 166
3112 Bygningsingeniører   18 16 2
3113 Elkraftingeniører   5 5 0
3114 Elektronikkingeniører   12 11 1
3115 Maskiningeniører   7 7 0
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi   16 14 2
3119 Andre ingeniører   13 12 1
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg   7 7 -
3151 Skipsmaskinister   6 6 -
3152 Dekksoffiserer og loser   8 8 0
3212 Bioingeniører   6 1 5
3256 Helsesekretærer   12 0 12
3257 Helse- og miljøkontrollører   6 3 3
3312 Kundebehandlere lån og kreditt   20 9 11
3313 Regnskapsførere   29 8 21
3321 Forsikringsagenter   9 5 4
3322 Selgere (engros)   37 28 10
3323 Innkjøpere   11 7 3
3331 Speditører og befraktere   6 3 2
3334 Eiendomsmeglere og -forvaltere   11 8 3
3343 Sjefssekretærer   7 1 6
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser   11 2 9
3355 Politibetjenter mv.   8 6 2
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning   6 1 4
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt   23 8 15
3422 Trenere og idrettsdommere   5 3 2
3511 Driftsteknikere, IKT   15 14 1
3512 Brukerstøtte, IKT   5 4 1
4 - KONTORYRKER   171 66 105
4110 Kontormedarbeidere   48 7 41
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)   11 3 8
4311 Regnskapsmedarbeidere   22 3 18
4313 Lønningsmedarbeidere   6 0 6
4321 Lagermedarbeidere og materialforvaltere   31 26 5
4322 Logistikkmedarbeidere   9 6 2
4323 Transportfunksjonærer   6 4 1
4412 Postbud og postsorterere   10 6 4
5 - SALGS- OG SERVICEYRKER   557 162 395
5120 Kokker   22 10 12
5131 Servitører   14 5 9
5141 Frisører   15 1 14
5142 Kosmetologer mv.   6 0 6
5153 Vaktmestre   20 19 1
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk   8 4 3
5222 Butikkavdelingssjefer   5 2 3
5223 Butikkmedarbeidere   167 56 111
5244 Telefon- og nettselgere   7 4 3
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.   9 3 7
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.   84 11 73
5312 Skoleassistenter   15 3 12
5321 Helsefagarbeidere   85 8 77
5322 Hjemmehjelper   9 1 8
5329 Andre pleiemedarbeidere   46 7 39
5414 Vektere   10 8 3
6 - BØNDER, FISKERE MV.   53 44 9
6121 Melke og husdyrprodusenter   27 21 7
6222 Fiskere   7 7 0
7 - HÅNDVERKERE   242 230 11
7114 Betongarbeidere   6 6 -
7115 Tømrere og snekkere   47 47 0
7126 Rørleggere og VVS-montører   15 15 0
7131 Malere og byggtapetserere   7 7 0
7212 Sveisere   6 5 0
7231 Bilmekanikere   20 20 0
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere   23 23 0
7411 Elektrikere   28 27 1
7412 Automatikere   8 8 0
7413 Energimontører   6 6 -
7421 Serviceelektronikere   5 5 0
7422 Tele- og IKT-installatører   6 6 -
8 - PROSESS- OG MASKINOPERATØRER, TRANSPORTARBEIDERE MV.   168 145 22
8113 Operatører innen boring mv.   7 7 0
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag   7 6 1
8131 Operatører innen kjemisk industri   5 4 1
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon   17 10 7
8172 Operatører innen trelastproduksjon   6 5 1
8322 Bil-, drosje- og varebilførere   20 19 2
8331 Bussjåfører og trikkeførere   11 11 1
8332 Lastebil- og trailersjåfører   25 25 1
8342 Anleggsmaskinførere   23 23 0
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)   6 6 -
9 - RENHOLDERE, HJELPEARBEIDERE MV.   106 42 64
9112 Renholdere i bedrifter   54 9 45
9329 Andre hjelpearbeidere i industri   7 4 3
9412 Kjøkkenassistenter   13 2 11
9611 Renovasjonsarbeidere   6 5 0
0 - MILITÆRE YRKER OG UOPPGITT   21 17 4
0310 Menige   9 8 1
0000 Uoppgitt   7 5 2