Statistisk sentralbyrå


1   Sysselsatte, etter yrke og kjønn (AKU).
Årsgjennomsnitt 2011. 1 000

Yrke 2011
PERSONER MENN KVINNER
I alt     2 543 1 339 1 204
1.Ledere     165 113 52
2.Akademiske yrker     642 267 375
3.Høyskoleyrker     418 252 166
4.Kontoryrker     171 66 105
5.Salgs- og serviceyrker     557 162 395
6.Bønder, fiskere m.v.     53 44 9
7.Håndverkere     242 230 11
8.Operatører, sjåfører o.l.     168 145 22
9.Andre yrker     127 60 68