Statistisk sentralbyrå


Arbeidskraftundersøkelsen. Yrkesfordeling

8   Sysselsatte, etter yrke i privat/offentlig sektor. Årsgjennomsnitt 2000. 1 000
  I alt Privat Offentlig
I alt 2 269 1 512 754
1. Lederyrker 182 146 37
2. Akademiske yrker 238 112 126
3. Høyskoleyrker 497 270 228
4. Kontoryrker 202 138 64
5. Salgs- og serviceyrker 477 276 200
6. Bønder, fiskere o.l. 83 81 2
7. Håndverkere 255 234 21
8. Operatører, sjåfører o.l. 180 167 13
9. Andre yrker 154 89 64
       
Menn 1 212 955 255
1. Lederyrker 136 115 21
2. Akademiske yrker 139 80 60
3. Høyskoleyrker 235 169 67
4. Kontoryrker 58 43 15
5. Salgs- og serviceyrker 136 98 37
6. Bønder, fiskere o.l. 61 60 2
7. Håndverkere 234 215 18
8. Operatører, sjåfører o.l. 150 140 10
9. Andre yrker 61 35 26
       
Kvinner 1 057 556 499
1. Lederyrker 46 30 16
2. Akademiske yrker 98 32 66
3. Høyskoleyrker 262 101 161
4. Kontoryrker 144 94 50
5. Salgs- og serviceyrker 341 178 162
6. Bønder, fiskere o.l. 22 21 -
7. Håndverkere 22 18 3
8. Operatører, sjåfører o.l. 29 27 2
9. Andre yrker 92 54 38

Standardtegn i tabeller