Statistisk sentralbyrå


Arbeidskraftundersøkelsen. Yrkesfordeling

7   Sysselsatte, etter yrke og fylke. Årsgjennomsnitt 2000. 1 000
  I alt 1. Lederyrker 2. Akademiske yrker 3. Høyskoleyrker 4. Kontoryrker 5. Salgs- og serviceyrker 6. Bønder, fiskere o.l. 7. Håndverkere 8. Operatører, sjåfører o.l. 9. Andre yrker
I alt 2 269 182 238 497 202 477 83 255 180 154
01 Østfold 125 9 8 26 13 28 3 14 15 9
02 Akershus 255 31 34 65 27 47 3 21 13 14
03 Oslo 276 26 61 70 30 46 - 15 12 14
04 Hedmark 89 6 5 17 7 20 9 9 8 7
05 Oppland 92 6 7 17 6 20 8 13 7 8
06 Buskerud 123 11 10 28 10 26 2 16 11 9
07 Vestfold 104 12 8 25 9 23 1 11 8 8
08 Telemark 79 6 5 17 6 19 1 12 8 5
09 Aust- Agder 48 3 4 11 3 10 2 7 5 3
10 Vest-Agder 74 5 7 14 6 17 2 11 5 7
11 Rogaland 190 13 15 45 19 38 8 24 15 13
12 Hordaland 219 15 21 50 17 49 5 31 17 14
14 Sogn og Fjordane 55 4 4 9 4 12 5 8 6 3
15 Møre og Romsdal 123 9 7 25 10 26 8 18 11 8
16 Sør- Trøndelag 130 8 15 26 12 29 6 13 12 8
17 Nord-Trøndelag 60 3 4 11 5 13 6 7 6 4
18 Nordland 116 8 10 18 9 27 8 14 12 9
19 Troms 76 4 8 15 7 18 4 9 5 7
20 Finnmark 36 2 3 7 3 8 3 3 3 3
                     
Menn 1 212 136 139 235 58 136 61 234 150 61
01 Østfold 67 7 4 12 4 9 2 13 12 4
02 Akershus 134 23 22 28 8 14 2 19 11 6
03 Oslo 143 17 35 32 9 19 - 13 11 8
04 Hedmark 48 5 3 7 2 7 7 8 7 3
05 Oppland 49 5 4 7 1 5 6 12 6 3
06 Buskerud 65 7 6 12 2 8 2 15 10 4
07 Vestfold 56 10 5 13 2 6 1 10 6 3
08 Telemark 42 5 3 8 1 5 1 11 7 1
09 Aust-Agder 26 2 2 5 - 3 2 6 4 1
10 Vest-Agder 40 4 4 7 2 4 2 10 5 1
11 Rogaland 102 11 9 23 5 10 5 22 12 5
12 Hordaland 118 12 13 26 5 11 3 28 14 6
14 Sogn og Fjordane 30 3 2 5 1 3 3 8 5 1
15 Møre og Romsdal 67 7 4 13 4 5 6 16 9 2
16 Sør-Trøndelag 70 6 8 13 4 9 4 12 10 4
17 Nord-Trøndelag 33 2 2 6 1 3 5 7 5 1
18 Nordland 62 6 5 8 3 8 6 13 10 4
19 Troms 40 3 5 7 2 5 2 8 5 3
20 Finnmark 19 1 2 3 1 2 2 3 2 1
                     
Kvinner 1 057 46 98 262 144 341 22 22 29 92
01 Østfold 58 2 4 14 9 19 - 1 3 5
02 Akershus 122 9 12 36 19 33 - 2 2 8
03 Oslo 133 9 26 38 21 27 - 3 2 6
04 Hedmark 41 2 2 10 5 14 2 1 1 5
05 Oppland 43 1 2 10 4 15 2 1 1 6
06 Buskerud 58 4 4 16 8 19 - 1 1 5
07 Vestfold 49 2 3 12 7 17 1 1 2 5
08 Telemark 37 1 2 9 4 14 - 1 1 3
09 Aust-Agder 22 1 1 6 3 7 - 1 1 2
10 Vest-Agder 35 1 3 7 4 13 - 1 1 5
11 Rogaland 88 2 6 22 13 28 3 2 3 8
12 Hordaland 101 3 8 24 13 38 2 3 2 8
14 Sogn og Fjordane 25 1 2 4 3 10 2 - 1 3
15 Møre og Romsdal 56 2 3 11 6 21 2 2 2 6
16 Sør-Trøndelag 60 2 6 14 8 20 2 1 2 5
17 Nord-Trøndelag 27 1 1 6 4 10 2 1 1 2
18 Nordland 53 2 4 10 6 20 2 1 2 6
19 Troms 36 1 4 8 5 12 1 - 1 4
20 Finnmark 17 1 1 4 2 5 - - 1 2

Standardtegn i tabeller