Statistisk sentralbyrå


6   Sysselsatte, etter yrke og næring. Årsgjennomsnitt 2000. 1 000 (Rettet 27. mars 2001)
  I alt Leder Akademiske Høyskole Kontor Salgs- og service Bønder, fiskere o.l. Håndverkere Operatører, sjåfører o.l. Uten krav utd. Militære og uoppg.
00 - 99 I alt 2 269 182 238 497 202 477 83 255 180 128 26
01 - 02 Jordbruk og skogbruk 77 1 0 1 0 1 70 3 0 1 -
05 Fiske 16 1 0 2 1 0 12 0 1 0 -
10 - 14 Bergverksdrift og utvinning 34 3 5 9 3 0 - 4 8 1 0
15 - 37 Industri 291 25 13 40 22 8 0 80 86 16 0
40 - 41 Kraft- og vannforsyning 20 1 2 5 2 0 0 6 2 1 -
45 Bygg- og anleggsvirksomhet 147 10 3 8 7 2 0 99 14 4 0
50 - 55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 419 55 7 51 44 191 0 36 6 27 0
60 - 64 Transport og kommunikasjon 168 10 8 34 42 7 0 9 51 8 0
65 - 74 Finansiell tjenesteyting, eiendomsdrift 256 31 57 93 30 14 0 8 3 20 1
75 - 99 Andre tjenester 838 45 142 255 51 253 1 9 9 50 24
Av dette:                      
75 Offentlig forvaltning 157 18 39 37 19 10 0 4 1 7 23
80 Undervisning 184 7 45 93 8 18 0 0 0 13 0
85 Helse- og personlige tjenester 402 11 43 105 14 199 0 3 4 22 0
90-99 Annen tjenesteyting 95 9 15 20 10 26 0 2 4 8 0
00 Uoppgitt 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1

Standardtegn i tabeller