Statistisk sentralbyrå


5   Sysselsatte, etter kjønn, alder og yrke. Årsgjennomsnitt 2000. 1 000
  I alt Menn Kvinner 16- 24 Menn Kvinner 25- 39 Menn Kvinner 40- 54 Menn Kvinner 55- 74 Menn Kvinner
I alt 2 269 1 212 1 057 282 151 131 854 455 399 804 426 379 329 181 148
11. Politikere og toppledere i offentlig adm. 4 2 2 0 - 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1
12. Ledere i store og mellomstore bedrifter og offentlig adm. 133 101 33 1 1 0 42 30 12 69 52 17 22 18 4
13. Ledere av små bedrifter 45 34 11 0 0 0 15 11 4 19 15 4 10 8 2
21. Realister, sivilingeniører 69 56 13 3 3 0 38 29 9 22 19 3 6 6 0
22. Biologiske og medisinske yrker 40 15 25 0 - 0 13 4 9 19 8 11 8 3 4
23. Undervisningsyrker (min. 4 års universitet/høyskole) 42 21 21 1 0 0 12 5 7 20 10 10 10 6 4
24. Høyere saksbehandlere innenfor offentlig adm. 25 11 15 0 - 0 10 4 6 10 4 6 6 3 3
25. Andre akademiske yrker 60 36 24 2 1 1 28 15 14 21 15 6 9 7 3
31. Ingeniører, teknikere mfl. 101 89 12 4 3 1 44 37 7 38 35 4 14 14 1
32. Yrker innenfor biologi og helsevesen 78 10 67 3 0 3 38 5 32 28 4 24 9 1 7
33. Undervisningsyrker (1-3 års høyskoleutdanning) 103 30 73 3 1 2 38 8 30 44 14 31 18 7 11
34. Lavere saksbehandlere 216 106 110 10 5 5 101 46 54 77 40 37 28 14 13
41. Kontoryrker 168 52 116 13 7 6 63 22 41 66 16 50 26 7 19
42. Kundeserviceyrker 34 6 28 9 3 7 12 2 10 9 1 8 4 1 3
51. Yrker innenfor personlig tjenesteyting og sikkerhetsarbeid 316 77 239 58 15 43 115 31 84 102 20 82 40 10 29
52. Salgs- og modellyrker mv. 161 59 103 59 25 35 49 19 30 36 11 26 17 4 13
61. Yrker innenfor jordbruk 67 46 21 9 6 2 16 11 5 22 14 8 20 14 6
62. Yrker innenfor skogbruk 5 4 0 1 1 - 2 1 0 2 2 - 1 1 -
63. Yrker innenfor oppdrett av fisk o.l. 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -
64. Yrker innenfor fiske og fangst 9 9 0 1 1 0 2 2 - 3 3 0 2 2 -
71. Steinfag-, bygnings- og anleggsarbeidere 98 97 2 12 11 0 40 39 0 34 33 1 12 12 -
72. Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. 112 109 3 18 17 1 46 45 1 35 35 1 12 12 0
73. Presisjonsarbeidere, grafiske arbeidere, kunsthåndverkere 14 9 5 1 1 0 6 3 3 6 4 2 2 1 0
74. Andre håndverkere og fagarbeidere 31 19 12 5 3 2 12 8 5 9 6 4 5 3 2
81. Prosessoperatører mv. 31 29 2 4 3 0 12 11 1 11 10 1 5 4 0
82. Maskinoperatører 65 42 23 8 6 2 28 19 8 21 12 10 8 6 3
83. Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner 83 79 4 7 7 0 30 28 2 33 32 2 12 12 0
91. Hjelpearbeidere innenfor tjenesteyting 106 22 84 25 9 16 29 7 22 33 4 28 19 2 17
92. Hjelpearbeidere innenfor jordbruk, skogbruk og fiske 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - -
93. Hjelpearbeidere innenfor bygg, anlegg, industri osv. 22 15 7 7 5 2 6 4 2 6 4 3 2 2 0
00. Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres 3 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
01-Militære yrker 23 22 1 16 16 0 4 4 0 2 2 - 1 1 0
                               
1. Lederyrker 182 136 46 1 1 0 58 41 17 89 68 22 34 27 7
11. Politikere og toppledere i offentlig adm. 4 2 2 0 - 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1
12. Ledere i store og mellomstore bedrifter og offentlig adm. 133 101 33 1 1 0 42 30 12 69 52 17 22 18 4
13. -Ledere av små bedrifter 45 34 11 0 0 0 15 11 4 19 15 4 10 8 2
                               
2. Akademiske yrker 238 139 98 5 3 2 102 56 45 92 55 36 39 24 15
21. Realister, sivilingeniører 69 56 13 3 3 0 38 29 9 22 19 3 6 6 0
22. Biologiske og medisinske yrker 40 15 25 0 - 0 13 4 9 19 8 11 8 3 4
23. Undervisningsyrker (min. 4 års universitet/høyskole) 42 21 21 1 0 0 12 5 7 20 10 10 10 6 4
24. Høyere saksbehandlere innenfor offentlig adm. 25 11 15 0 - 0 10 4 6 10 4 6 6 3 3
25. Andre akademiske yrker 60 36 24 2 1 1 28 15 14 21 15 6 9 7 3
                               
3. Høyskoleyrker 497 235 262 20 9 11 220 97 123 188 93 95 69 36 33
31. Ingeniører, teknikere mfl. 101 89 12 4 3 1 44 37 7 38 35 4 14 14 1
32. Yrker innenfor biologi og helsevesen 78 10 67 3 0 3 38 5 32 28 4 24 9 1 7
33. Undervisningsyrker (1-3 års høyskoleutdanning) 103 30 73 3 1 2 38 8 30 44 14 31 18 7 11
34. Lavere saksbehandlere 216 106 110 10 5 5 101 46 54 77 40 37 28 14 13
                               
4. Kontoryrker 202 58 144 23 10 13 75 24 51 75 17 58 30 8 22
41. Kontoryrker 168 52 116 13 7 6 63 22 41 66 16 50 26 7 19
42. Kundeserviceyrker 34 6 28 9 3 7 12 2 10 9 1 8 4 1 3
                               
5. Salgs- og serviceyrker 477 136 341 118 40 78 164 50 114 139 31 108 57 15 42
51. Yrker innenfor personlig tjenesteyting og sikkerhetsarb. 316 77 239 58 15 43 115 31 84 102 20 82 40 10 29
52. Salgs- og modellyrker mv. 161 59 103 59 25 35 49 19 30 36 11 26 17 4 13
                               
6. Bønder, fiskere o.l. 83 61 22 12 9 3 21 16 5 28 20 8 23 17 6
61. Yrker innenfor jordbruk 67 46 21 9 6 2 16 11 5 22 14 8 20 14 6
62. Yrker innenfor skogbruk 5 4 0 1 1 - 2 1 0 2 2 - 1 1 -
63. Yrker innenfor oppdrett av fisk o.l. 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -
64. Yrker innenfor fiske og fangst 9 9 0 1 1 0 2 2 - 3 3 0 2 2 -
                               
7. Håndverkere 255 234 22 35 32 3 104 95 9 85 78 7 31 28 2
71. Steinfag-, bygnings- og anleggsarbeidere 98 97 2 12 11 0 40 39 0 34 33 1 12 12 -
72. Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. 112 109 3 18 17 1 46 45 1 35 35 1 12 12 0
73. Presisjonsarbeidere, grafiske arbeidere, kunsthåndverkere 14 9 5 1 1 0 6 3 3 6 4 2 2 1 0
74. Andre håndverkere og fagarbeidere 31 19 12 5 3 2 12 8 5 9 6 4 5 3 2
                               
8. Operatører, sjåfører o.l. 180 150 29 19 16 3 70 59 11 66 54 12 25 22 3
81. Prosessoperatører mv. 31 29 2 4 3 0 12 11 1 11 10 1 5 4 0
82. Maskinoperatører 65 42 23 8 6 2 28 19 8 21 12 10 8 6 3
83. Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner 83 79 4 7 7 0 30 28 2 33 32 2 12 12 0
                               
9. Andre yrker 154 61 92 48 30 19 41 16 25 42 10 32 22 5 17
91. Hjelpearbeidere innenfor tjenesteyting 106 22 84 25 9 16 29 7 22 33 4 28 19 2 17
92. Hjelpearbiedere innenfor jordbruk, skogbruk og fiske 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - -
93. Hjelpearbeidere innenfor bygg, anlegg, industri osv. 22 15 7 7 5 2 6 4 2 6 4 3 2 2 0
00. Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres 3 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
01. Militære yrker 23 22 1 16 16 0 4 4 0 2 2 - 1 1 0

Standardtegn i tabeller