Statistisk sentralbyrå


Arbeidskraftundersøkelsen. Yrkesfordeling

4   Sysselsatte, etter yrke og heltid/deltid. Årsgjennomsnitt 2000. 1 000
  I alt Deltid Heltid Gjennom-
snitt
  Antall Prosent Antall Prosent
I alt 2 269 579 25,5 1 683 74,2 34,5
1. Lederyrker 182 11 6,2 171 93,9 39,6
2. Akademiske yrker 238 32 13,6 205 86,0 36,9
3. Høyskoleyrker 497 103 20,8 393 79,0 35,3
4. Kontoryrker 202 65 32,2 137 67,8 32,3
5. Salgs- og serviceyrker 477 241 50,5 234 49,0 28,9
6. Bønder, fiskere o.l. 83 22 26,9 60 72,5 43,0
7. Håndverkere 255 15 6,0 240 94,1 38,1
8. Operatører, sjåfører o.l. 180 16 9,0 163 90,5 37,8
9. Andre yrker 154 72 46,8 80 52,3 28,2
             
Menn 1 212 126 10,4 1 082 89,2 37,8
1. Lederyrker 136 4 2,7 133 97,5 40,6
2. Akademiske yrker 139 10 7,2 129 92,7 38,4
3. Høyskoleyrker 235 20 8,3 215 91,6 37,6
4. Kontoryrker 58 8 14,3 50 85,7 34,9
5. Salgs- og serviceyrker 136 41 29,9 94 69,4 32,8
6. Bønder, fiskere o.l. 61 11 18,6 50 81,2 46,8
7. Håndverkere 234 11 4,5 223 95,3 38,3
8. Operatører, sjåfører o.l. 150 9 5,8 141 94,1 38,7
9. Andre yrker 61 13 22,0 47 77,5 33,2
             
Kvinner 1 057 452 42,8 601 56,9 30,7
1. Lederyrker 46 8 16,4 38 83,1 36,4
2. Akademiske yrker 98 22 22,7 76 77,4 35,2
3. Høyskoleyrker 262 84 32,0 177 67,7 33,2
4. Kontoryrker 144 57 39,4 87 60,6 31,2
5. Salgs- og serviceyrker 341 200 58,7 139 40,9 27,3
6. Bønder, fiskere o.l. 22 11 49,9 11 48,5 32,4
7. Håndverkere 22 5 20,9 17 77,1 34,7
8. Operatører, sjåfører o.l. 29 7 25,8 22 74,9 34,4
9. Andre yrker 92 59 63,8 33 36,1 25,2

Standardtegn i tabeller