Statistisk sentralbyrå


Arbeidskraftundersøkelsen. Yrkesfordeling

3   Sysselsatte, etter kjønn og yrke (4-siffernivå). Årsgjennomsnitt 1999 og 2000. 1 000
  I alt Menn Kvinner
  1999 2000 1999 2000 1999 2000
0-9 I alt 2 259   2 269   1 208   1 212   1 050   1 057
             
1 Lederyrker 173 182 129 136 44 46
Av dette            
1210 Administrerende direktører 17 15 15 13 2 2
1222 Produksjonsdirektører innenfor olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri mv. 11 13 10 12 1 1
1224 Produksjonsdirektører innenfor varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet mv. 12 13 9 10 3 3
1225 Produksjonsdirektører innenfor transport og kommunikasjon 5 4 5 4 - -
1226 Produksjonsdirektører innenfor finansiell tjenesteyting, eiendomsdrift osv. 9 9 8 7 2 2
1227 Produksjonsdirektører innenfor offentlig adm. 12 13 8 8 4 5
1228 Produksjonsdirektører innenfor undervisning, helse- og sosialtjenester 13 12 5 6 8 6
1231 Finans-, økonomi- og administrasjonsdirektører 15 15 8 9 6 6
1233 Salgsdirektører 9 10 8 8 1 1
1234 Markeds- og informasjonsdirektører 7 7 5 5 2 2
1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører 7 8 6 7 1 1
1314 Ledere innenfor varehandel mv. 17 19 12 14 5 5
1317 Ledere innenfor finansiell tjenesteyting, eiendomsdrift 7 8 7 7 1 1
             
2 Akademiske yrker 228 238 135 139 94 98
Av dette            
2130 Systemutviklere og programmerere 29 34 24 28 5 5
2141 Sivilarkitekter, by- og trafikkplanleggere 5 5 4 3 1 2
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 5 6 4 5 1 1
2149 Andre sivilingeniører 9 8 7 6 2 2
2221 Leger 14 14 9 9 5 5
2222 Tannleger 5 3 3 2 2 1
2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 18 19 1 2 17 17
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 14 15 8 9 6 6
2320 Lektorer og adjunkter i videregående skole 17 18 8 9 8 9
2340 Spesiallærere/spesialpedagoger 5 5 1 1 4 4
2351 Spesialister i utdanningsmetodikk - - - - - -
2411 Økonomisk og samfunnsvitenskapelig planlegging 7 5 3 2 4 3
2419 Andre yrker innenfor offentlig adm. 17 14 9 6 8 8
2512 Personal- og organisasjonskonsulenter 10 10 5 6 6 4
2519 Markedsanalytikere 11 12 7 7 4 5
2521 Advokater 6 6 5 4 1 2
2541 Sosial- og siviløkonomer 5 8 4 5 1 3
             
3 Høyskoleyrker 486 497 232 235 254 262
Av dette            
3111 Bygningsingeniører og teknikere 11 12 10 11 1 1
3112 Elkraftingeniører og -teknikere 5 5 4 5 - -
3113 Elektronikk- og telekommunikasjonsingeniører og -teknikere 8 11 7 10 1 1
3114 Maskiningeniører og -teknikere 8 8 7 8 1 1
3116 Ingeniører og teknikere innenfor petroleum, bergverk osv. 9 9 8 8 1 1
3119 Andre ingeniører og teknikere 13 9 11 8 2 1
3120 Dataingeniører og -teknikere 16 17 13 13 3 4
3141 Skipsmaskinister 6 5 6 5 - -
3142 Dekksoffiserer og loser 8 8 8 8 - -
3152 Sikkerhetsinspektører 6 7 4 5 1 2
3211 Bioingeniører og -teknikere 4 5 1 1 3 4
3226 Fysio-, ergoterapeuter o.l. 10 10 3 3 7 7
3231 Sykepleiere 46 48 2 3 44 45
3232 Vernepleiere 6 6 1 1 5 5
3310 Grunnskolelærere 69 73 20 22 49 51
3320 Førskolelærere 17 17 1 1 15 16
3341 Yrkesfaglærere og faglærere i videregående skole 11 9 7 5 4 3
3349 Andre innenfor undervisning og pedagogisk arbeid 8 5 4 2 5 3
3412 Forsikringskonsulenter 8 9 4 4 4 5
3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter 38 41 30 29 8 12
3416 Innkjøpere 7 8 5 5 3 3
3418 Kundebehandlere (banktjenester) 19 18 8 7 11 11
3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 13 14 5 6 8 8
3431 Funksjonærer innenfor adm. 9 8 2 1 8 7
3432 Revisorer og regnskapsførere 21 21 9 8 11 12
3442 Lavere saksbehandlere v/likn. 5 5 1 2 4 4
3443 Lavere saksbehandlere v/trygdekontor 5 6 1 2 4 4
3449 Andre innenfor offentlig adm. 4 6 1 1 3 5
3450 Polititjenestemenn 6 8 5 7 1 1
3460 Sosionomer, barnevernspedagoger 14 15 3 4 11 10
3471 Dekoratører, designere o.l. 8 8 3 3 5 4
3475 Idrettsutøvere og -trenere 4 5 2 3 2 2
3491 Informasjonsmedarbeidere og journalister 9 9 5 5 4 4
             
4 Kontoryrker 219 202 58 58 162 144
Av dette            
4113 Sekretærer 43 44 1 1 42 43
4114 Kontormedarbeidere 44 39 6 7 38 32
4121 Økonomi-/revisjonsassistenter 28 22 5 5 24 18
4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 22 25 19 22 3 3
4133 Transportfunksjonærer 8 7 6 5 2 2
4142 Postbud og -sorterere 21 20 10 10 11 11
4211 Billettører og -selgere 14 8 3 1 12 7
4212 Post- og bankkasserere 5 4 1 - 4 3
4222 Resepsjonister 10 10 2 2 8 8
4223 Sentralbordoperatører 9 6 1 1 7 5
             
5 Salgs- og serviceyrker 458 477 130 136 327 341
Av dette            
5122 Kokker 22 22 10 10 13 12
5123 Hovmestere, servitører o.l. 21 24 6 8 16 16
5131 Barne- og ungdomsarbeidere 63 59 6 5 57 54
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 62 63 3 3 60 60
5133 Hjemmehjelpere 11 11 1 1 11 11
5135 Legesekretærer 6 7 - - 6 7
5136 Dagmammaer, praktikanter o.l. 10 10 1 2 9 8
5139 Annet pleie-/omsorgspersonale 51 56 14 14 37 42
5141 Frisører, kosmetologer o.l. 14 15 2 1 12 14
5163 Vaktmestere o.l. 23 21 22 20 1 1
5164 Vektere o.l. 7 7 6 6 2 1
5221 Butikkmedarbeidere o.l. 133 148 46 52 87 96
5223 Dør- og telefonselgere 4 5 2 2 2 3
5224 Selgere (engros) 5 4 4 3 1 1
             
6 Bønder, fiskere o.l. 92 83 68 61 23 22
Av dette            
6121 Melke- og husdyrprodusenter 24 24 16 16 8 8
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 42 36 31 26 11 10
6210 Skogsarbeidere o.l. 4 5 4 4 - -
6310 Fiskeoppdrettere o.l. 5 3 4 2 1 1
6411 Fiskere 9 9 9 9 - -
             
7 Håndverkere 260 255 239 234 21 22
Av dette            
7121 Murere mfl. 5 3 5 3 - -
7125 Tømrere 35 40 35 40 - -
7126 Vei- og anleggsarbeidere 9 9 9 9 - -
7134 Rørleggere og VVS-møntører 13 14 13 14 - -
7141 Malere og byggtapetserere 6 6 6 6 - -
7142 Overflatebehandlere 6 5 5 5 1 1
7212 Sveisere 12 11 11 11 - 1
7214 Platearbeidere 7 6 7 6 - -
7231 Bilmekanikere 20 21 19 20 - 1
7233 Landbruks- og anleggsmaskinmekanikere 5 4 5 4 - -
7237 Industrimekanikere 10 11 10 11 - -
7241 Elektrikere, elektronikere o.l. 29 25 28 24 1 -
7242 Service- og telemontører 8 8 8 8 - -
7244 Energimontører 6 5 6 5 - -
7341 Grafikere (førtrykk) o.l. 5 6 3 4 2 2
7411 Slaktere, fiskehandlere o.l. 5 4 4 3 1 1
7412 Bakere og konditorer 5 4 3 3 2 2
7421 Snekkere 10 11 9 9 1 2
7450 Laboranter 6 5 2 2 4 4
             
8 Operatører, sjåfører o.l. 182 180 154 150 29 29
Av dette            
8121 Operatører innenfor metallurgisk 5 5 5 5 1 1
8141 Operatører innenfor produksjon og videreforedling av trelastprodukter 4 5 4 5 - -
8211 Operatører innenfor metallvareproduksjon 7 7 6 5 1 2
8213 Maskinarbeidere 6 5 5 5 - -
8224 Operatører innenfor plastfag og plastproduksjon 5 5 4 4 1 1
8251 Grafiske trykkere 7 6 5 5 1 1
8271 Fagarbeidere innenfor bearbeiding av fisk og fiskeprodukter 7 7 4 5 3 3
8282 Operatører og montører innenfor produkter av elektronisk utstyr 5 4 3 2 2 2
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 16 18 14 16 2 2
8322 Buss- og sporvognførere 12 11 11 11 1 1
8323 Lastebil- og vogntogførere 28 26 27 26 - -
8331 Anleggsmaskinførere 13 13 13 13 - -
8333 Truckførere 4 5 4 5 - -
             
9 Andre yrker 132 128 37 37 94 91
Av dette            
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter 66 66 5 6 60 60
9133 Kjøkken-/anretningsassistent 24 21 2 2 22 18
9151 Bud o.l. 6 7 4 4 2 2
9152 Vakter og dørvakter 5 4 3 2 2 2
9320 Hjelpearbeidere innenfor industri 13 13 8 7 5 6
9330 Hjelpearbeidere innenfor lager og godshåndtering 9 7 8 6 1 1
             
0 Militære yrker og uoppgitt 29 26 27 24 2 2
Av dette            
0111 Menige 17 16 17 15 - -
0112 Befal I 6 6 6 6 - -
             
0000 Uoppgitt/yrker som ikke kan identifiseres 4 3 2 2 1 1

Standardtegn i tabeller