Statistisk sentralbyrå


Arbeidskraftundersøkelsen. Yrkesfordeling

2   Sysselsatte, etter yrke og kjønn. Årsgjennomsnitt 1997-2000. Prosent
  1997 1998 1999 2000
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Lederyrker 7,8 11,2 3,9 7,7 10,9 4,0 7,7 10,7 4,2 8,0 11,3 4,3
2. Akademiske yrker 9,1 10,2 7,9 9,5 10,6 8,3 10,1 11,1 8,9 10,5 11,5 9,3
3. Høyskoleyrker 20,0 18,4 21,9 20,3 18,2 22,6 21,5 19,2 24,2 21,9 19,4 24,8
4. Kontoryrker 10,3 5,1 16,3 10,1 4,8 16,3 9,7 4,8 15,4 8,9 4,8 13,6
5. Salgs- og serviceyrker 20,5 10,0 32,8 20,2 10,4 31,6 20,3 10,8 31,2 21,0 11,2 32,3
6. Bønder, fiskere o.l. 4,3 6,1 2,2 4,3 5,9 2,4 4,1 5,6 2,2 3,7 5,1 2,1
7. Håndverkere 11,5 19,8 1,9 11,7 20,1 1,9 11,5 19,8 2,0 11,3 19,3 2,0
8. Operatører, sjåfører o.l. 8,6 13,3 3,1 8,5 13,2 3,0 8,1 12,7 2,7 7,9 12,4 2,8
9. Andre yrker 7,9 6,0 10,1 7,8 6,0 9,9 7,1 5,3 9,2 6,8 5,1 8,7

Standardtegn i tabeller