Statistisk sentralbyrå


Arbeidskraftundersøkelsen. Yrkesfordeling

1   Sysselsatte, etter yrke og kjønn. Årsgjennomsnitt 1997-2000. 1 000
  1997 1998 1999 2000
Menn og kvinner        
I alt 2 194 2 248 2 259 2 269
1. Lederyrker 172 173 173 182
2. Akademiske yrker 200 214 228 238
3. Høyskoleyrker 438 455 486 497
4. Kontoryrker 225 228 219 202
5. Salgs- og serviceyrker 449 453 458 477
6. Bøndere, fiskere o.l. 95 96 92 83
7. Håndverkere 253 264 261 255
8. Operatører, sjåfører o.l. 189 191 182 180
9. Andre yrker 173 175 160 154
         
Menn        
I alt 1 185 1 211 1 209 1 212
1. Lederyrker 132 131 129 136
2. Akademiske yrker 121 128 135 139
3. Høyskoleyrker 218 221 232 235
4. Kontoryrker 60 58 58 58
5. Salgs- og serviceyrker 118 126 130 136
6. Bøndere, fiskere o.l. 73 71 68 61
7. Håndverkere 234 244 239 234
8. Operatører, sjåfører o.l. 158 160 154 150
9. Andre yrker 71 72 64 61
         
Kvinner        
I alt 1 009 1 037 1 050 1 057
1. Lederyrker 40 41 44 46
2. Akademiske yrker 79 86 94 98
3. Høyskoleyrker 221 235 254 262
4. Kontoryrker 165 169 162 144
5. Salgs- og serviceyrker 331 327 327 341
6. Bøndere, fiskere o.l. 22 25 23 22
7. Håndverkere 19 20 21 22
8. Operatører, sjåfører o.l. 31 31 29 29
9. Andre yrker 102 102 97 92

Standardtegn i tabeller