Statistisk sentralbyrå

Velgerundersřkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

16 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter bydeler i Oslo og kjønn
Bydel Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Oslo i alt 48,1 46,2 50,0 2 290 1 125 1 165 65 349 33 078 32 271
                   
01 Gamle Oslo 52,2 48,3 56,9  206  108 98 6 194 3 271 2 923
02 Grünerløkka 25,5 23,6 27,9  161 87 74 4 961 2 664 2 297
03 Sagene 46,9 55,8 38,3  128 61 67 3 035 1 637 1 398
04 St. Hanshaugen 35,8 26,3 47,0 64 34 30 1 929 1 003  926
05 Frogner 46,8 43,0 50,8  103 49 54 2 427 1 093 1 334
06 Ullern 55,8 48,3 64,4 54 26 28 1 214  510  704
07 Vestre Aker 56,6 56,2 57,1 75 35 40 1 497  638  859
08 Nordre Aker 48,4 32,1 67,0 62 33 29 1 601  797  804
09 Bjerke 43,8 38,9 49,3  149 73 76 4 529 2 342 2 187
10 Grorud 53,3 55,4 51,2  181 89 92 5 126 2 557 2 569
11 Stovner 56,0 58,6 52,8  211  113 98 6 763 3 495 3 268
12 Alna 48,5 46,6 50,1  390  175  215 10 531 5 319 5 212
13 Østensjø 48,8 52,1 46,3  136 63 73 4 093 2 008 2 085
14 Nordstrand 50,9 48,9 52,6 87 37 50 2 110 1 011 1 099
15 Søndre Nordstrand 48,9 44,0 54,5  254  130  124 8 456 4 263 4 193
16 Sentrum : - : 2 - 2 79 49 30
17 Marka : : : 2 1 1 17 9 8
Uoppgitt 33,3 : : 25 11 14  787  412  375

Standardtegn i tabeller