Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent for grupper med ulike statsborgerskap/landbakgrunn i utvalgene av utenlandske statsborgere1 og innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter statsborgerskap/landbakgrunn og kjønn
Statsborgerskap/Landbakgrunn Utenlandske statsborgere1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 31,9 28,9 35,2 6 463 3 174 3 289 42,7 41,3 44,1 6 788 3 111 3 677
                         
Europa 31,2 27,4 35,9 3 342 1 768 1 574 41,7 38,4 44,4 2 546 1 111 1 435
Afrika 37,2 40,7 32,9  396  225  171 46,6 45,0 48,3 1 048  547  501
Asia 30,8 30,6 31,0 1 840  780 1 060 41,9 41,7 42,2 2 498 1 158 1 340
Nord- og Mellom Amerika 43,3 37,1 48,3  353  160  193 51,5 53,0 50,8  196 66  130
Sør-Amerika 28,5 21,0 32,5  398  154  244 43,2 40,2 46,4  400  190  210
Oseania 42,5 43,7 40,4  134 87 47 53,0 61,5 47,5  100 39 61
                         
                         
EU-/EØS-land i Europa 32,4 28,4 37,7 2 432 1 336 1 096 59,8 56,0 62,3 1 117  434  683
Ikke-EU-/EØS-land i Europa 22,2 17,0 26,1  912  434  478 29,2 28,1 30,3 1 431  678  753
Nord-Amerika 44,3 37,1 50,3  268  125  143 59,0 56,8 60,3  100 37 63
Oseania 42,5 43,7 40,4  134 87 47 53,0 61,5 47,5  100 39 61
Afrika 37,2 40,7 32,9  396  225  171 46,6 45,0 48,3 1 048  547  501
Asia 30,9 30,8 31,0 1 838  778 1 060 41,9 41,7 42,1 2 496 1 157 1 339
Sør- og Mellom-Amerika 29,9 24,2 33,1  483  189  294 43,3 41,1 45,3  496  219  277
                         
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand 33,0 28,8 38,3 2 830 1 546 1 284 59,7 56,1 62,1 1 304  506  798
Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand 29,7 29,2 30,1 3 633 1 628 2 005 39,9 39,3 40,5 5 484 2 605 2 879
                         
Utvalgte land                        
Danmark 44,9 35,5 56,0  198  107 91 74,0 68,0 77,6  200 75  125
Sverige 38,5 41,3 35,4  200  104 96 62,3 56,9 65,4  199 72  127
Polen 8,0 5,8 12,8  250  172 78 43,5 38,1 46,0  200 63  137
Russland 25,6 17,6 29,1  246 74  172 31,0 18,8 34,9  200 48  152
Tyrkia 23,2 20,8 27,4  198  125 73 34,1 34,9 33,3  249  129  120
Tyskland 38,6 30,7 49,0  241  137  104 64,5 62,2 66,1  200 82  118
Bosnia-Hercegovina 17,9 15,4 20,7  196  104 92 30,8 34,7 27,0  250  124  126
Somalia 50,5 52,1 48,1  198  119 79 50,2 46,5 54,1  249  127  122
Filippinene 36,0 44,1 34,3  200 34  166 42,0 30,9 45,1  250 55  195
India 22,4 21,8 23,2  196  101 95 44,0 44,6 43,6  200 83  117
Irak 22,5 24,6 17,7  200  138 62 39,5 43,4 33,3  248  152 96
Kina 15,7 13,7 16,9  198 80  118 30,5 24,4 34,7  200 82  118
Pakistan 43,7 50,0 38,3  199 92  107 50,4 48,9 52,2  250  137  113
Thailand 32,5 21,1 33,5  249 19  230 39,0 12,9 43,8  200 31  169
Chile 21,7 20,2 23,8  198  114 84 42,0 38,7 46,9  200  119 81
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller