Statistisk sentralbyrå

14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1. Landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn (Rettet 2.3.20123)
Landsdel/sentralitet/kommunestørrelse Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 31,9 28,9 35,2 6 463 3 174 3 289  206 727  109 337 97 390
                   
Landsdel                  
1 Oslo og Akershus 34,0 31,8 36,2 2 418 1 155 1 263 79 433 41 335 38 098
2 Hedmark og Oppland 29,3 28,9 29,7  288  140  148 9 375 4 701 4 674
3 Sør-Østlandet 31,3 28,3 34,5 1 133  554  579 35 841 18 785 17 056
4 Agder og Rogaland 26,7 24,8 29,1  939  516  423 30 959 17 660 13 299
5 Vestlandet 30,2 28,4 32,4  891  437  454 27 087 14 793 12 294
6 Trøndelag 37,0 31,8 43,8  373  186  187 11 369 6 078 5 291
7 Nord-Norge 34,3 21,9 45,7  421  186  235 12 663 5 985 6 678
                   
Sentralitet2/3                  
Minst sentrale kommuner 39,0 36,3 41,7  325  154  171 11 892 5 798 6 094
Mindre sentrale kommuner 34,1 32,5 36,4  255  127  128 7 576 3 962 3 614
Noe sentrale kommuner 25,2 19,3 31,2  768  359  409 24 443 12 982 11 461
Mest sentrale kommuner 32,3 29,5 35,3 5 115 2 534 2 581  162 816 86 595 76 221
                   
Kommunestørrelse. Folkemengde 1.1.2011                  
under 2 000 48,9 49,3 48,4 91 48 43 3 002 1 420 1 582
2 000-4 999 32,5 30,3 34,6  354  157  197 11 851 6 028 5 823
5 000-9 999 27,6 21,4 33,7  490  234  256 16 891 8 809 8 082
10 000-19 999 36,0 32,4 39,9  801  382  419 26 206 14 028 12 178
20 000-49 999 25,2 22,7 28,3 1 256  634  622 40 978 21 585 19 393
50 000 og over 33,5 30,8 36,4 3 471 1 719 1 752  107 799 57 467 50 332
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.
2  Se standard for kommuneklassifisering 1994.
3  Tall for Sentralitet ble rettet 2.3.2012 kl. 12.30.

Standardtegn i tabeller