Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

13 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter statsborgerskap og alder
Statsborgerskap Valgdeltakelse i prosent. Alder Personer med stemmerett i utvalget. Alder Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1. Alder
I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over
I alt 31,9 19,6 27,1 36,5 47,3      6 463  655 2 917 2 261  630  206 727 21 809 88 520 74 631 21 767
                               
Europa 31,2 15,7 25,7 35,1 49,3 3 342  292 1 335 1 293  422  151 881 15 183 61 212 57 822 17 664
Afrika 37,2 36,6 31,2 50,0 37,4  396 70  216 99 11 11 364 1 849 6 595 2 668  252
Asia 30,8 24,6 29,5 36,5 27,7 1 840  242  994  517 87 30 321 4 136 16 415 8 415 1 355
Nord- og Mellom-Amerika 43,3 : 33,3 49,2 51,1  353 16  122  154 61 8 336  284 1 945 3 977 2 130
Sør-Amerika 28,5 16,6 26,7 34,9 24,3  398 32  193  141 32 3 870  335 1 915 1 392  228
Oseania 42,5 : 42,1 40,4 47,1  134 3 57 57 17  955 22  438  357  138
                               
EU-/EØS-land i Europa 32,4 17,5 25,9 35,9 52,0 2 432  173  902 1 030  327  135 977 13 073 53 554 53 180 16 170
Ikke-EU-/EØS-land i Europa 22,2 7,6 24,1 26,4 21,5  912  119  433  265 95 15 933 2 112 7 666 4 661 1 494
Nord-Amerika 44,3 : 33,8 48,6 52,4  268 9 72  131 56 7 473  201 1 417 3 746 2 109
Oseania 42,5 : 42,1 40,4 :  134 3 57 57 17  955 22  438  357  138
Afrika 37,2 36,6 31,2 50,0 :  396 70  216 99 11 11 364 1 849 6 595 2 668  252
Asia 30,9 24,6 29,5 36,7 27,7 1 838  242  994  515 87 30 292 4 134 16 407 8 396 1 355
Sør- og Mellom-Amerika 29,9 16,2 27,7 38,0 23,7  483 39  243  164 37 4 733  418 2 443 1 623  249
                               
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand 33,0 17,4 26,3 36,6 52,0 2 830  185 1 030 1 215  400  144 389 13 295 55 401 57 276 18 417
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand 29,7 22,4 28,4 36,4 25,7 3 633  470 1 887 1 046  230 62 338 8 514 33 119 17 355 3 350
                               
                               
Utvalgte land                              
Danmark 44,9 : 43,1 48,2 45,5  198 9 51 83 55 18 038 1 239 4 594 8 012 4 193
Finland 46,5 : 43,8 51,1 48,9  215 12 64 92 47 5 114  404 1 493 2 251  966
Island 35,0 20,6 21,9 45,5 :  214 34 64 99 17 5 072  758 1 777 2 103  434
Sverige 38,5 22,9 32,5 50,0 :  200 35 83 60 22 35 894 6 980 14 157 11 022 3 735
Frankrike 45,5 : 37,5 52,6 55,2  191 4 80 78 29 2 326 62  992  953  319
Serbia og Montenegro 15,5 19,2 17,6 13,6 :  200 26 91 66 17 1 554  202  701  507  144
Nederland 55,8 : 44,7 62,9 70,6  190 21 38 97 34 4 358  321 1 034 2 300  703
Polen 8,0 : 9,7 6,4 33,3  250 14  124  109 3 24 868 1 211 13 849 9 431  377
Litauen 12,0 : 11,0 16,7 :  200 17  127 54 2 4 741  419 2 976 1 304 42
Storbritannia 46,1 : 48,5 41,4 56,7  217 6 33  111 67 10 116  317 2 288 4 759 2 752
Russland 25,6 8,6 24,3 33,0 :  246 35  115 88 8 5 990  929 2 725 2 036  300
Tyrkia 23,2 : 19,8 40,0 :  198 21  121 45 11 2 266  303 1 397  465  101
Tyskland 38,6 : 34,1 37,3 :  241 11 88  118 24 12 852  729 4 309 6 315 1 499
Bosnia-Hercegovina 17,9 : 18,5 19,6 21,4  196 24 65 51 56 2 798  258  900  821  819
Somalia 50,5 55,3 49,1 52,4 :  198 38  112 42 6 3 905  799 2 233  773  100
Afghanistan 35,0 29,0 38,5 40,9 :  200 69 78 44 9 2 616  722 1 293  517 84
Myanmar 41,5 28,6 40,4 50,8 :  200 42 89 65 4 1 626  335  792  450 49
Filippinene 36,0 : 33,3 43,9 :  200 12  144 41 3 2 735  218 1 832  645 40
India 22,4 : 20,0 30,4 13,3  196 10  125 46 15 1 622 66 1 090  348  118
Irak 22,5 17,2 22,3 25,0 :  200 29  103 60 8 4 985  944 2 537 1 383  121
Kina 15,7 : 14,7 19,3 :  198 19  116 57 6 1 756  200 1 050  464 42
Pakistan 43,7 : 43,4 46,5 37,0  199 16  113 43 27 3 368  313 1 814  813  428
Thailand 32,5 : 31,3 40,4 :  249 22  134 89 4 5 242  613 2 745 1 834 50
USA 45,9 : 35,7 51,1 51,4  172 5 42 88 37 6 411  169 1 113 3 231 1 898
Chile 21,7 : 19,0 24,2 26,9  198 18 63 91 26 1 556  139  508  730  179
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller