Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

12 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1., etter fylke og kjønn
Fylke Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 31,9 28,9 35,2 6 463 3 174 3 289  206 727  109 337 97 390
                   
01 Østfold 41,3 43,8 38,8  326  144  182 10 381 5 483 4 898
02 Akershus 33,9 30,2 37,2  825  375  450 27 655 14 217 13 438
03 Oslo 34,1 32,7 35,6 1 593  780  813 51 778 27 118 24 660
04 Hedmark 38,5 31,2 45,3  143 69 74 4 815 2 381 2 434
05 Oppland 20,4 26,9 13,4  145 71 74 4 560 2 320 2 240
06 Buskerud 28,4 24,9 32,3  406  211  195 11 760 6 185 5 575
07 Vestfold 22,4 15,7 32,3  235  121  114 8 573 4 504 4 069
08 Telemark 30,6 27,5 33,0  166 78 88 5 127 2 613 2 514
09 Aust-Agder 44,5 37,9 53,6  125 72 53 3 813 1 995 1 818
10 Vest-Agder 29,9 29,2 30,6  199  100 99 6 637 3 510 3 127
11 Rogaland 22,0 20,8 23,6  615  344  271 20 509 12 155 8 354
12 Hordaland 32,8 29,7 36,7  578  291  287 16 979 9 355 7 624
14 Sogn og Fjordane 28,0 38,7 18,3 65 32 33 2 875 1 560 1 315
15 Møre og Romsdal 25,1 23,2 27,5  248  114  134 7 233 3 878 3 355
16 Sør-Trøndelag 35,1 28,1 43,9  288  148  140 8 926 4 800 4 126
17 Nord-Trøndelag 43,0 42,8 43,3 85 38 47 2 443 1 278 1 165
18 Nordland 30,1 19,8 41,1  154 67 87 5 120 2 409 2 711
19 Troms Romsa 44,7 26,0 58,3  157 67 90 4 633 2 263 2 370
20 Finnmark Finnmárku 22,7 19,2 26,6  110 52 58 2 910 1 313 1 597
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller