Statistisk sentralbyrå

11 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter statsborgerskap og botid (Rettet 1.03.2012 kl. 15.30)
Statsborgerskap Valgdeltakelse i prosent. Botid Personer med stemmerett i utvalget. Botid Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1. Botid
  I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over Uoppgitt I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over Uoppgitt I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over Uoppgitt
I alt 31,9 25,0 38,5 49,4 52,6 - 6 463 4 184 1 220  563  496 -  206 727  124 849 34 769 17 468 24 341 5 300
                                     
Europa 31,2 21,4 41,0 53,9 52,6 - 3 342 1 933  750  295  364 -  151 881 86 276 26 475 13 649 20 222 5 259
Afrika 37,2 37,6 32,2 : : -  396  339 46 8 3 - 11 364 9 833 1 197  246 83 5
Asia 30,8 31,1 28,3 25,9 45,7 - 1 840 1 465  240 87 48 - 30 321 23 527 4 605 1 376  780 33
Nord- og Mellom Amerika 43,3 35,1 37,7 50,7 63,2 -  353  160 90 48 55 - 8 336 2 438 1 681 1 218 2 997 2
Sør-Amerika 28,5 29,0 34,5 24,0 : -  398  214 61  114 9 - 3 870 2 261  613  892  103 1
Oseania 42,5 43,8 33,3 : : -  134 73 33 11 17 -  955  514  198 87  156 -
                                     
                                     
EU/EØS-land i Europa 32,4 20,7 46,2 54,9 53,3 - 2 432 1 354  467  268  343 -  135 977 74 966 22 331 13 414 20 015 5 251
Ikke-EU/EØS-land i Europa 22,2 25,8 14,4 10,0 : -  912  579  284 28 21 - 15 933 11 319 4 153  245  208 8
Nord-Amerika 44,3 35,5 37,2 51,2 63,1 -  268 95 76 45 52 - 7 473 1 744 1 557 1 192 2 979 1
Oseania 42,5 43,8 33,3 : : -  134 73 33 11 17 -  955  514  198 87  156 -
Afrika 37,2 37,6 32,2 : : -  396  339 46 8 3 - 11 364 9 833 1 197  246 83 5
Asia 30,9 31,1 28,5 26,6 45,7 - 1 838 1 465  239 86 48 - 30 292 23 518 4 596 1 366  779 33
Sør- og Mellom-Amerika 29,9 30,1 36,1 24,3 : -  483  279 75  117 12 - 4 733 2 955  737  918  121 2
                                     
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand 33,0 21,2 45,5 54,6 53,9 - 2 830 1 520  575  323  412 -  144 389 77 213 24 084 14 691 23 149 5 252
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand 29,7 31,1 24,0 26,0 36,5 - 3 633 2 664  645  240 84 - 62 338 47 636 10 685 2 777 1 192 48
                                     
Utvalgte land                                    
Danmark 44,9 31,6 52,6 48,6 50,0 -  198 57 38 35 68 - 18 038 4 214 3 174 3 512 6 660  478
Finland 46,5 32,4 49,2 50,0 60,4 -  215 68 63 36 48 - 5 114 1 626 1 423  822 1 060  183
Island 35,0 15,1 41,7 55,9 63,0 -  214 93 60 34 27 - 5 072 1 961 1 212  762  654  483
Sverige 38,5 30,2 43,8 : : -  200  116 48 20 16 - 35 894 16 401 8 188 3 381 3 824 4 100
Frankrike 45,5 35,6 50,0 : 64,5 -  191 90 48 22 31 - 2 326 1 081  574  276  395 -
Serbia og Montenegro 15,5 16,4 12,1 30,8 : -  200  122 58 13 7 - 1 554  958  456 66 69 5
Nederland 55,8 50,0 58,1 50,0 72,7 -  190 86 43 28 33 - 4 358 1 931  927  616  884 -
Polen 8,0 6,8 : : - -  250  236 8 6 - - 24 868 24 036  549  249 31 3
Litauen 12,0 10,5 : - - -  200  190 10 - - - 4 741 4 580  158 2 1 -
Storbritannia 46,1 37,7 50,0 42,9 51,5 -  217 53 56 42 66 - 10 116 2 656 1 972 1 884 3 604 -
Russland 25,6 26,5 19,4 - - -  246  215 31 - - - 5 990 5 266  716 6 - 2
Tyrkia 23,2 29,3 16,2 : : -  198  133 37 14 14 - 2 266 1 562  453  141  110 -
Tyskland 38,6 27,6 48,6 : 76,0 -  241  163 35 18 25 - 12 852 8 242 2 145  953 1 512 -
Bosnia-Hercegovina 17,9 31,9 13,4 - - -  196 47  149 - - - 2 798  705 2 091 - 1 1
Somalia 50,5 53,7 33,3 : - -  198  164 33 1 - - 3 905 3 340  543 20 - 2
Afghanistan 35,0 34,4 : : - -  200  195 4 1 - - 2 616 2 545 60 10 - 1
Myanmar 41,5 41,5 - - - -  200  200 - - - - 1 626 1 619 6 - - 1
Filippinene 36,0 38,0 : : : -  200  179 11 8 2 - 2 735 2 455  182 86 12 -
India 22,4 20,4 : : : -  196  142 21 23 10 - 1 622 1 204  169  149  100 -
Irak 22,5 22,9 22,0 - - -  200  118 82 - - - 4 985 3 136 1 827 4 1 17
Kina 15,7 16,6 : : - -  198  175 19 4 - - 1 756 1 583  147 24 1 1
Pakistan 43,7 47,7 35,7 31,2 50,0 -  199  111 28 32 28 - 3 368 1 879  491  494  503 1
Thailand 32,5 33,8 28,6 : : -  249  195 42 11 1 - 5 242 4 293  745  186 17 1
USA 45,9 36,4 40,0 53,1 62,9 -  172 55 50 32 35 - 6 411 1 391 1 294 1 032 2 694 -
Chile 21,7 22,8 13,3 22,9 : -  198 57 30  105 6 - 1 556  444  273  760 79 -
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller