Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

10 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter kjønn og botid
Botid Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 31,9 28,9 35,2 6 463 3 174 3 289  206 727  109 337 97 390
                   
0-9 år 25,0 23,0 27,2 4 184 2 024 2 160  124 849 67 595 57 254
10-19 år 38,5 38,4 38,6 1 220  634  586 34 769 18 047 16 722
20-29 år 49,4 39,9 58,9  563  292  271 17 468 9 085 8 383
30 år og over 52,6 46,6 57,4  496  224  272 24 341 11 504 12 837
Uoppgitt - - - - - - 5 300 3 106 2 194
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller